V rámci programu Pomoc rodinám s dětmi se setkáváme s různými rodinnými peripetiemi. V mnoha případech pomáháme mámám samoživitelkám, ale výjimkou nejsou ani babičky, kterým byla vnoučata svěřena do péče. V současné době, kdy jsou děti víceméně na distanční výuce to však může být pro starší generaci problém. V rodině chybí počítač nebo má prarodič často problém s učivem a není tak schopen být svěřenému dítěti v této oblasti nápomocen. Takový je i příběh babičky Marcely.

Marcela má v pěstounské péči dvě vnučky a je na ně sama. I když se snažila, aby bylo vše v pořádku, problémy převážně ve škole se stupňovaly a přišel čas, kdy bylo třeba Marcele v jejím snažení trochu pomoci. A tak ke spolupráci s rodinou bylo přizváno Respondeo.

Děti na distanční výuce

Ukázalo se, že největší problémy se opravdu vyskytují v souvislosti se školou. Ty narostly do velkých rozměrů hlavně díky koronaviru, který děti uvrhl do distanční výuky. Marcela neměla prostředky na to, aby oběma děvčatům koupila počítač a mohly se tak obě účastnit on-line výuky. Počítač nakonec sehnala alespoň jeden. On-line výuky se tak ale mohla účastnit vždy pouze jedna z vnuček. A tak oběma děvčatům stále unikala nová látka, která byla v rámci on-line výuky probírána, děvčata tak nemohla vypracovávat úkoly, protože jim nerozuměla. Babička pomoci nemohla, protože ani ona probírané látce nerozuměla. Stížnosti učitelů se tak množily. Po navázání spolupráce s Marcelou mohla s učiteli začít komunikovat také pracovnice Respondea, vysvětlit jim situaci obou děvčat a domluvit se na nějakém způsobu řešení. Pro děvčata proto bylo domluveno doučování v nízkoprahovém klubu v místě bydliště, kam nyní pravidelně docházejí a kde jim nejenom látku vysvětlí, ale pomohou i s vypracováním a také odesláním úkolů. Do rodiny se taky podařilo zajistit ještě jeden počítač, takže obě děvčata již mají možnost on-line výuky. Babička si tak může oddechnout a dívkám už v rámci výuky nic neunikne.