Poradna pro oběti trestných činů vám pomáhá orientovat se v trestním řízení obětem násilí nebo trestného činu, přináší orientaci ve své situaci a právech.

Činnosti:

Sociální a právní poradenství

Pomoc při sestavování dokumentů a návrhů

Pomoc při uplatňování práv a zájmů

Zprostředkování navazujících služeb

Doprovod, asistence při jednáních s úřady, lékaři, institucemi

Spolupráce s institucemi, úřady