Domácí násilí je jednou z nejhorších forem útisku, protože se před ním lze jen těžko bránit. Odehrává se za zdmi domovů, pečlivě skryto před zraky okolí.  Pomáháme osobám ohroženým domácím násilím, a to v rámci Intervenčního centra Respondeo.

Činnosti:

Domácí násilí, chatové poradenství

Psychosociální poradenství

Sociálně – právní poradenství

Krizová intervence

Kontakt ohrožené osoby po vykázání násilné osoby

Podpora pro bezpečnostní a právní úkony

Pomoc při podání návrhů, podání, dokumentů (viz záložka „Ke stažení“)

Doprovod, asistence při jednáních s úřady, lékaři, institucemi

Poskytnutí kontaktů na další úřady, instituce

Spolupráce s institucemi, úřady

Organizace interdisciplinárních týmů

Psychoterapie