Intervenční centrum

Služba intervenčního centra pro oběti domácího násilí je finančně podpořena z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.  reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160.

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

UKONČENÉ PROJEKTY

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Cílem projektu bylo zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt byl financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj a byl realizován od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2019.

norway_grants_smallosf_praha_cz_small

Stop domácímu násilí

Díky projektu Stop domácímu násilí jsme mohli nabídnout osobám ohroženým domácím násilím širší pomoc a podporu. Kromě standardní podpory sociální pracovnice využívaly klientky psychoterapie, kariérní poradenství, konzultace s právníkem a advokátní zastoupení, což zajišťuje ve spojení s navázáním nových partnerství na interdisciplinárních setkáních širokou možnost pomoci. Většina klientek by si nemohla dovolit tuto širokou podporu, pokud by ji měly finančně hradit.

Projekt pomohl rozšířit vzájemnou spolupráci organizací, jenž se účastnily interdisciplinárních setkání, na kterých se vzájemně informujeme o možnostech a hranicích pomoci osobám ohroženým domácím násilím.

Projekt měl dopad i na širokou veřejnost, která se díky mediálním výstupům dozvěděla více o obtížných situacích osob ohrožených domácím násilím i o možnostech podpory v těchto situacích.

I po ukončení projektu jsou k dispozici na webových stránkách materiály, které mohou pomoci při řešení situace osob ohrožených domácím násilím. Manuál dobré praxe, který popisuje průběh odborného a kariérního poradenství i interdisciplinární spolupráci v rámci projektu. Dále jsou na stránkách umístěny právní vzory (8 ks), které nejčastěji využívají osoby ohrožené domácím násilím při řešení své situace.

Zpětná vazba klientky, která využila odborné i kariérní poradenství:

Občanské sdružení Respondeo mi pomohlo v tíživé životní situaci setkat se s nejen schopnými, ale i vysoce profesionálními odborníky v oblasti psychologie, práva či kariérového poradenství. Nalezla jsem zde lidi se srdcem na pravém místě, ochotné, trpělivé, laskavé, bez jejichž pomoci bych se nedokázala v tak krátké době znovu postavit na nohy a vidět možnosti tam, kde bych je ani nehledala. Jsou to odborníci, kteří mi poskytli neocenitelné rady, vycházeli mi maximálně vstříc a podporovali mne v mých nesmělých krocích. Dosud jsem se nesetkala s podobným nadstandartním přístupem šitým na míru. Mé velké díky patří především paní ředitelce Čapkové ze spol. GLE o.p.s. a Mgr. Konvalinové, které mi byly skutečnou oporou v nejtěžších chvílích.“

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Právní vzory:

Návrh na nesporný rozvod

Návrh na sporný rozvod

Návrh na úpravu styku

Návrh na vydání předběžného opatření- vyživovací povinnost

Dohoda rodičů – střídavá péče

Dohoda rodičů o úpravě poměrů k dětem

Trestní oznámení o neplacení výživného

Žaloba o výživné rozvedené manželky

Manuál dobré praxe

Tiskové zprávy:

Tisková zpráva 1

Tisková zpráva 2


Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace

norway_grants_small osf_praha_cz_smallEEA-Grants---JPGIC_mlceni_boli_logo_RGB_webdejme-zenam

Intervenční centrum Respondeo je partnerem projektu s názvem „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“, který APIC za podpory Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů, realizuje od ledna 2015.

Projekt usiluje o významnou změnu praxe v oblasti domácího násilí ze strany angažovaných profesionálů institucí (zejména policejní orgány, státní zastupitelství a soudy, orgány sociálně-právní ochrany dětí, sociální pracovníci atd.) vytvořením platformy pro odbornou diskusi a následně specializaci klíčových profesí zainteresovaných na řešení problematiky domácího násilí. Partnery projektu jsou nejen regionální poskytovatelé služby intervenční centra, ale také významné a důležité instituce jako Ministerstvo vnitra, Krajský soud v Brně, Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, Městské ředitelství Policie ČR v Brně či Krajské policejní ředitelství Jihomoravského kraje. Dalšími partnery jsou romská organizace Romano Jasnica či Sociofaktor, s.r.o., který bude provádět jednu z prvních aktivit projektu, celostátní výzkum.

Více o projektu najdete na stránkách http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=373

Kampaň k projektu nese název „Mlčení bolí“ : http://www.mlceniboli.cz/