Občanská poradna Respondeo pomáhá lidem v těžkých životních situacích, se kterými si nevědí sami rady. Nabízí bezplatnou a diskrétní podporu, informace, rady a praktickou pomoc.

 • Poradenství – orientace v situaci, společné hledání řešení či postupu, upozornění na rizika
 • Poskytování právních informací či vysvětlení právní úpravy
 • Pomoc se sepsáním listin, vyplněním formulářů
 • Předání vzorů a formulářů
 • Vysvětlení obsahu dokumentů či smluv
 • Poskytnutí kontaktů na další služby či organizace
 • Podpora při jednání s věřiteli či úřady

Činnosti Občanské poradny můžete využít, když řešíte následující oblasti:

 • Majetkoprávní vztahy – darování, dědictví, spoluvlastnictví, prodej, smlouvy
 • Zadlužování – práva a povinnosti dlužníka i věřitele, prodlení, vymáhání
 • Občanské soudní řízení – exekuce, insolvence, žaloba/platební rozkaz, odvolání
 • Rodina a mezilidské vztahy – rozvod manželství, výživné, svěření dětí do péče, vztah druh-družka
 • Bydlení – nájem bytu, věcné břemeno, problematika společenství vlastníků jednotek, sousedské spory
 • Pracovněprávní vztahy – zánik pracovního poměru, dovolená, náhrada škody, dohody o pracovní činnosti a provedení práce
 • Trestní právo – práva a povinnosti pachatelů, průběh trestního řízení
 • Sociální dávky – orientace v dávkách, podmínky pro jejich přiznání
 • Ochrana spotřebitele – odstoupení od smlouvy, reklamace, prodej použitého zboží, prodej mimo prostory obvyklé k podnikání