Spotřebitelské poradenství

Projekt je realizován ve spolupráci s Asociací občanských poraden.

Aktivity projektu: poradenství k spotřebitelské tématice, realizace besed k tématu spotřebitelství, zpracování kazuistik, sběr statistik, PR aktivity (distribuce projektových letáků)

Kontaktní osoba: Mgr. Hedvika Stuchlíková, 731 588632, hedvika.stuchlikova@respondeo.cz

UKONČENÉ PROJEKTY

Dluhové poradenství

Projekt je realizován ve spolupráci s Asociací občanských poraden, a to od roku 2011 do prosince 2018.

Aktivity projektu: poradenství k tématům spojeným s dluhy, realizace besed k tématu finanční gramotnost, zpracování kazuistik, sběr statistik, PR aktivity (distribuce projektových letáků a uveřejnění článku k finanční problematice).

Kontaktní osoba: Mgr. Hedvika Stuchlíková, 731 588632, hedvika.stuchlikova@respondeo.cz