Projekt Občanské poradenství na Mladoboleslavsku

Bezplatné profesionální poradenství

Cílem projektu je vytvořit a realizovat program finanční a právní gramotnosti (nejedná se o sociální službu) pro ohrožené nebo sociálně vyloučené osoby ve věku od 18 let výše na území dopadu IPRÚ Mladá Boleslav.
Projekt je realizován od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.
Místo realizace:
Sirotkova 1242 (budova bývalého Telecomu), Mladá Boleslav
Konzultační hodiny:
pondělí – středa: po předchozí dohodě
čtvrtek: 10 – 12 13 – 16 hodin
Kontakty: 731 588 632, 725 306 332, poradna@respondeo.cz
Aktivity projektu:

1) Odborné poradenství

Poradenství a podpora při řešení konkrétních problémů spojených s klientovou sociální situací (finance, dluhy, bydlení, právní systém a právo), poskytnutí dostatku informací, pomoc se zlepšením jeho dovednosti a posílení jeho právní a finanční gramotnosti.

2) Právní asistence a zastoupení

Do projektu bude zapojen právník jako podpora při sestavování a kontrole podání klientů, a dále advokát, který bude vedle podpory právníka v odůvodněných případech zastupovat klienty v rámci soudního řízení. .

3) Osvětová a vzdělávací činnost

Vytvoření vzdělávacích letáků na různá témata (např. dluhy, nájem, exekuce), jejich použití při práci s klientem a distribuce členům cílové skupiny. Pořádání interdisciplinárních setkání.

4) Mediální aktivity

V rámci této aktivity budou vydávány osvětové články, vydány infoletáky o projektu, bude uspořádána tisková konference a závěrečná odborná konference a budou zveřejňovány také praktické informace pro klienty na webu organizace.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou osoby ve věku od 18 let z Mladé Boleslavi (území IPRÚ), kteří mají problémy sociálního a právního charakteru (dluhy, nezaměstnanost, bydlení, právo, právní systém aj.), k jejichž vyřešení nemají dostatek kompetencí a znalostí a jsou tak ohroženi sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy (alkoholismus, kriminalita, nelegální práce).

Koordinátorka projektu:

Mgr. Hedvika Stuchlíková

731 588 632

hedvika.stuchlikova@respondeo.cz

Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem z prostředků Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, reg.č.projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014801

Spotřebitelské poradenství

Projekt je realizován ve spolupráci s Asociací občanských poraden.

Aktivity projektu: poradenství k spotřebitelské tématice, realizace besed k tématu spotřebitelství, zpracování kazuistik, sběr statistik, PR aktivity (distribuce projektových letáků)

Kontaktní osoba: Mgr. Hedvika Stuchlíková, 731 588632, hedvika.stuchlikova@respondeo.cz


UKONČENÉ PROJEKTY

Dluhové poradenství

Projekt je realizován ve spolupráci s Asociací občanských poraden, a to od roku 2011 do prosince 2018.

Aktivity projektu: poradenství k tématům spojeným s dluhy, realizace besed k tématu finanční gramotnost, zpracování kazuistik, sběr statistik, PR aktivity (distribuce projektových letáků a uveřejnění článku k finanční problematice).

Kontaktní osoba: Mgr. Hedvika Stuchlíková, 731 588632, hedvika.stuchlikova@respondeo.cz