V rámci pomoci rodinám s dětmi nabízíme pomoc a podporu rodinám, které se dostaly do nepříznivé životní situace a bydlí v okresech Nymburk, Mladá Boleslav, Mělník a v ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Pomoc a podpora je vždy bezplatná, realizuje ji tým Respondea, z. s. v úzké spolupráci s příslušnými rodinami a dalšími spolupracujícími organizacemi. Služba je poskytována převážně terénní formou, konzultace jsou možné po telefonické domluvě také v prostoru Respondea, z. s.

V jakých situacích nabízíme pomoc a podporu?

Zejména v řešení otázek spojených s:

 • výchovnými problémy
 • financemi a dluhy, exekucemi, apod.
 • bydlením
 • vztahy v rodině, péčí o dítě a jeho výchovou
 • školními povinnostmi dítěte a kontaktem se školou
 • hledáním práce a jednáním s různými institucemi
 • sladěním pracovního a rodinného života

Jak pomáháme?

 • poskytujeme odborné sociální a právní poradenství
 • zajišťujeme psychologické poradenství a terapii jednotlivců, párů i celých rodin
 • nabízíme podporu při sepisování různých dokumentů a podání (poskytneme vzory tiskopisů a kontrolu při jejich vyplňování, tam, kde to je namístě, tak pomůžeme přímo se sepsáním)
 • doprovázíme k jednáním na úřady, do škol a dalších institucí
 • jednáme ve prospěch rodiny – vystupujeme se souhlasem rodiny v jejím zájmu v interakci s třetími stranami (např. s věřitelem, pronajímatelem a dalšími osobami či institucemi)
 • zprostředkujeme Vám další odborné návazné služby a aktivity

Podmínky poskytnutí služeb

Uvedené služby poskytujeme bezplatně sociálně ohroženým a znevýhodněným rodinám s dětmi do 18 let (v rámci registrované sociálně aktivizační služby též mladistvým do 26 let věku), které žijí v okresech Nymburk, Mladá Boleslav, Mělník a ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Dobrovolná spolupráce

Je zcela na rozhodnutí klienta, zda přijme nabídku pomoci služby nebo nikoliv. Klient má rovněž právo spolupráci přerušit v kterékoliv fázi poskytované služby, a to bez udání důvodu.

Individuální přístup

Pracovnice a pracovníci sanace rodiny ke každému přistupují s respektem dle jedinečnosti každého člověka. Informace jsou poskytovány s přihlédnutím k emočnímu rozpoložení klientů/rodin. Klient je vhodnou formou podporován a motivován k tomu, aby se (na)učil řešit svou situaci sám.

V zájmu dítěte

Prvořadý je zájem a prospěch nezletilého dítěte, ten je sledován po celou dobu spolupráce a je důvodem spolupráce s rodinou. Sanace vychází z principu, že když se zlepší prostředí v rodině jako celku, tak se zlepší situace dětí v rodinách.

Rodina jako celek

Holistický přístup k rodinnému systému – brát zřetel na celost systému a vzájemně se ovlivňující faktory, brát v potaz širokou rodinu a snaha o její zapojení do spolupráce