Rodiny s dětmi

Rodiny s dětmi2018-11-13T17:33:18+00:00

V rámci pomoci rodinám s dětmi nabízíme pomoc a podporu rodinám s dětmi do 18 let, které se dostaly do nepříznivé životní situace, jsou v agendě Orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) a bydlí v obcích s rozšířenou působností (ORP) Nymburk, Poděbrady a Mladá Boleslav.

Pomoc a podpora  je vždy bezplatná,  realizuje ji tým Respondea, z. s. v úzké spolupráci s příslušnými rodinami a OSPODy. Služba je poskytována převážně terénní formou, konzultace jsou možné po telefonické domluvě také v prostoru Respondea, z. s.