Registrovaná sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – SAS Respondeo

Sociální služba je podpořena z dotačních programů Středočeského kraje a z příspěvků měst Mělník, Nymburk a Poděbrady.

 

Podpora rodin v okrese Nymburk

Posláním projektu je poskytnout odbornou pomoc a podporu rodičům z okresu Nymburk a okolí při vytváření bezpečného rodinného prostředí, které umožňuje dítěti setrvat v jeho biologické rodině.

Projekt je realizován kontinuálně každoročně od r. 2014.

Jde o rodiny s dětmi, které spadají pod agendu orgánu sociálně právní ochrany dětí, v nichž žijí rodiče, které mají méně rodičovských kompetencí a mnoho problémů k řešení (dluhy, nezaměstnanost, bydlení, výchovné problémy aj.). Projekt je zaměřen na poskytnutí komplexní podpory rodičům: sociálně-právní poradenství, terénní práce přímo v rodinách (zaměřená na podporu rodičovských kompetencí, zvládnutí hospodaření, nácvik dovedností aj.), právní a psychologické poradenství (vč. zajištění rodinné terapie) v takové intenzitě, aby rodiče situaci zvládli a dítě mohlo zůstat v rodině.

Projekt stojí na úzké spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí v Nymburce a Poděbradech a dalšími organizacemi, které v regionu Nymburska a Poděbradska působí a věnují se ohroženým rodinám a dětem. Nedílnou součástí projektu je pravidelná interdisciplinární spolupráce (pravidelná setkání) mezi jednotlivými subjekty, která povede k zefektivnění práce s rodinou a zapojení místní komunity.

Koordinátorka projektu: Mgr. Irena Kešnerová, tel.: 606 069 094, email: irena.kesnerova@respondeo.cz

Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a z příspěvku města Milovice.

Podpora rodin v okrese Mladá Boleslav

Posláním projektu je poskytnout odbornou pomoc a podporu rodičům na území okresu Mladá Boleslav při vytváření bezpečného rodinného prostředí, které umožňuje dítěti setrvat v jeho biologické rodině.

Projekt je realizován kontinuálně každoročně od dubna 2015. Od dubna 2018 byl rozšířen i na území Mnichova Hradiště a okolí.

Jde o rodiny s dětmi, které spadají pod agendu orgánu sociálně právní ochrany dětí, v nichž žijí rodiče, které mají méně rodičovských kompetencí a mnoho problémů k řešení (dluhy, nezaměstnanost, bydlení, výchovné problémy aj.). Projekt je zaměřen na poskytnutí komplexní podpory rodičům: sociálně-právní poradenství, terénní práce přímo v rodinách (zaměřená na podporu rodičovských kompetencí, zvládnutí hospodaření, nácvik dovedností aj.), právní a psychologické poradenství (vč. zajištění rodinné terapie) v takové intenzitě, aby rodiče situaci zvládli a dítě mohlo zůstat v rodině.

Projekt stojí na úzké spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti a dalšími organizacemi, které v regionu Mladoboleslavska a Mnichovohradišťska působí a věnují se ohroženým rodinám a dětem. Nedílnou součástí projektu je pravidelná interdisciplinární spolupráce (pravidelná setkání) mezi jednotlivými subjekty, která povede k zefektivnění práce s rodinou a zapojení místní komunity.

Koordinátorka projektu: Mgr. Irena Kešnerová, tel.: 606 069 094, e-mail: irena.kesnerova@respondeo.cz.

Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodiny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a z příspěvků měst Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště.

 


UKONČENÉ PROJEKTY

Ukončený projekt Zdravá rodina II na Mladoboleslavsku

Celkovým cílem projektu je prostřednictvím komplexní podpory pro rodiče s nedostatečnými rodičovskými kompetencemi zajistit, aby děti a mladí lidé se sociálním znevýhodněním mohli vyrůstat v přirozeném prostředí rodin.

Projekt byl realizován od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

K tomuto celkovému cíli vedou konkrétní cíle, které spočívají:

  1. a) v zajištění komplexní pomoci cca 35 rodinám se sociálním znevýhodněním,
  2. b) vytvoření funkční mezioborové spolupráce subjektů, které pracují s ohroženými rodinami na území Mladoboleslavska,
  3. c) informování odborné a laické veřejnosti o možnostech pomoci rodinám se sociálním znevýhodněním.

Jde o rodiny s dětmi, které spadají pod agendu orgánu sociálně právní ochrany dětí, v nichž žijí rodiče, které mají méně rodičovských kompetencí a mnoho problémů k řešení (dluhy, nezaměstnanost, bydlení, výchovné problémy aj.). Projekt je zaměřen na poskytnutí komplexní podpory rodičům: sociálně-právní poradenství, terénní práce přímo v rodinách (zaměřená na podporu rodičovských kompetencí, zvládnutí hospodaření, nácvik dovedností aj.), právní a psychologické poradenství (vč. zajištění rodinné terapie) v takové intenzitě, aby rodiče situaci zvládli a dítě mohlo zůstat v rodině.

Projekt stojí na úzké spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí v Mladé Boleslavi a dalšími organizacemi, které v regionu Mladoboleslavska působí a věnují se ohroženým rodinám a dětem. Nedílnou součástí projektu je pravidelná interdisciplinární spolupráce (pravidelná setkání) mezi jednotlivými subjekty, která povede k zefektivnění práce s rodinou a zapojení místní komunity.

Koordinátorka projektu: Mgr. Irena Kešnerová, tel.: 606 069 094, email: irena.kesnerova@respondeo.cz

Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem z prostředků Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, reg.č.projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014614

Vzory právních podání / ke stažení

modelové situace – rozvod nesporný

vzor – návrh na rozvod nesporný

vzor – dohoda rodičů výchova a výživa dětí

vzor – dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů

modelové situace – rozvod sporný

vzor – rozvod sporný žaloba

vzor – návrh na úpravu výchovy a výživy nezletilých

vzor – žaloba o vypořádání společného jmění manželů

modelové situace – plná moc

vzor – plná moc

modelové situace – zrušení ústavní výchovy

vzor – návrh na zrušení ústavní výchovy

modelové situace – styk rodiče s nezletilým

vzor – styk otce_matky s nezletilým

modelové situace – popření otcovství

vzor – popření otcovství

modelové situace – návrh na zvýšení výživného

vzor – návrh na zvýšení výživného

modelové situace – návrh na svěření do pěstounské péče

vzor – návrh na svěření dítěte do pěstounské péče

 

Ukončený projekt Zdravá rodina na Mladoboleslavsku

Celkovým cílem projektu je prostřednictvím komplexní podpory pro rodiče s nedostatečnými rodičovskými kompetencemi zajistit, aby děti a mladí lidé se sociálním znevýhodněním mohli vyrůstat v přirozeném prostředí rodin.

Projekt byl realizován od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.

K tomuto celkovému cíli vedou konkrétní cíle, které spočívají:

  1. a) v zajištění komplexní pomoci cca 90 rodinám se sociálním znevýhodněním,
  2. b) vytvoření funkční mezioborové spolupráce subjektů, které pracují s ohroženými rodinami na území Mladoboleslavska,
  3. c) informování odborné a laické veřejnosti o možnostech pomoci rodinám se sociálním znevýhodněním.

Jde o rodiny s dětmi, které spadají pod agendu orgánu sociálně právní ochrany dětí, v nichž žijí rodiče, které mají méně rodičovských kompetencí a mnoho problémů k řešení (dluhy, nezaměstnanost, bydlení, výchovné problémy aj.). Projekt je zaměřen na poskytnutí komplexní podpory rodičům: sociálně-právní poradenství, terénní práce přímo v rodinách (zaměřená na podporu rodičovských kompetencí, zvládnutí hospodaření, nácvik dovedností aj.), právní a psychologické poradenství (vč. zajištění rodinné terapie) v takové intenzitě, aby rodiče situaci zvládli a dítě mohlo zůstat v rodině.

Projekt stojí na úzké spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí v Mladé Boleslavi a dalšími organizacemi, které v regionu Mladoboleslavska působí a věnují se ohroženým rodinám a dětem. Nedílnou součástí projektu je pravidelná interdisciplinární spolupráce (pravidelná setkání) mezi jednotlivými subjekty, která povede k zefektivnění práce s rodinou a zapojení místní komunity.

Koordinátorka projektu: Mgr. Irena Kešnerová, tel.: 606 069 094, email: irena.kesnerova@respondeo.cz

Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem z prostředků Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, reg.č.projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0007477

 

 

Ukončený projekt Pomoc dětem a rodinám v Mladé Boleslavi

Realizace tohoto projektu se uskutečnila v období od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016.

Respondeo v rámci projektu Pomoc dětem a rodinám dochází v Mladé Boleslavi do rodin s dětmi a jedná v jejich prospěch tak, aby děti mohly bezpečně vyrůstat ve svých rodinách ve známém prostředí domova. Pracovníci poskytují rodičům pomoc a podporu v občanskoprávních tématech (jako jsou např. dluhy, bydlení, zaměstnání, rodinné právo, nájemní bydlení, apod.). Vedle toho jim pomáhají jednat s úřady, dětem asistují se zvládáním školní docházky a povinností a dbají ve spolupráci s OSPOD na řešení aktuálních problémů a překážek v rodině. V týmu jsou sociální pracovnice, právník a psycholožka. Právník pomáhá při řešení složitějších právních problémů a v případě potřeby je nejen k dispozici sociálním pracovnicím, ale i rodinám. Psycholožka poskytuje terapie jednotlivým členům rodin a i celým rodinám. Cílem této terapeutické pomoci je hledat příčiny obtíží v rodině a společně s tím podpořit utváření kvalitních rodinných vztahů, které jsou pro zdravý psychosociální vývoj dítěte nezbytné (např. výchovné, vývojové a emoční problémy dítěte, konfliktní situace v rodině, problematická komunikace apod.).

Koordinátorkou projektu byla od dubna 2015 do prosince 2015 Mgr. Alena Líbalová, kontakt: e-mail: libalova@pomocobetem.cz, tel.: 775 561 847. Od ledna 2015 je koordinátorem Mgr. David Kyncl, kontakt: e-mail: david.kyncl@respondeo.cz, tel.: 775 561 846.

Za propagaci projektu je zodpovědný PR pracovník Mgr. Jiří Hofman.

Za dobu realizace od dubna 2015 do března 2016 probíhala spolupráce s 14 rodinami, které měly celkem 36 nezletilých dětí. V rámci spolupráce proběhlo celkem 228 konzultací a připadá na ně 163 terénních výjezdů. Proběhla 3 intermediální setkání spolupracujících organizací a byla vytvořena Metodika případové práce a rodinami se zaměřením na spolupráci subjektů na území ORP Mladá Boleslav. Byl vytvořený a distribuovaný informační leták, vydané dvě tiskové zprávy a vyšly čtyři mediální výstupy.

Tiskové zprávy k přečtení zde (zde) a zde.

Články dostupné online:
Web Statutárního města Mladá Boleslav

– měsíčník Boleslavan

Web Statutárního města Mladá Boleslav

Novinky.cz

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb