Provázíme lidi situacemi, se kterými si sami nedokáží poradit. Pomáháme jim neutopit se v problémech a postavit se na vlastní nohy.

Respondeo, z. s., je největší organizace svého druhu ve Středočeském kraji. Působíme na území šesti okresů a během dvacetileté historie jsme pomohli více než dvaceti tisícům klientů. Našimi základními principy jsou bezplatnost, nestrannost, nezávislost a důvěrnost, vedle toho také individuální přístup a respekt.

Provozujeme Občanskou poradnu Respondeo, dále Intervenční centrum Respondeo pro oběti domácího násilí a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Jsme členem Asociace občanských poraden, Asociace pracovníků intervenčních center ČR, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR a registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a služeb pro oběti trestných činů dle platné legislativy.

Působíme ve východní a severovýchodní části Středočeského kraje na území 6 okresů (Mělník, Mladá Boleslav, Praha-východ, Nymburk, Kolín a Kutná Hora). Máme pobočky v 10 městech Středočeského kraje a každý rok pomůžeme cca 1 500 lidem v tíživé životní situaci.

Od roku 2022 jsme držitelem Značky spolehlivosti, což představuje pro dárce i veřejnost záruku, že jako veřejně prospěšná organizace naplňujeme své poslání a řádně hospodaříme se svěřenými prostředky.

“Tímto bych chtěla poděkovat pracovníkům Respondea za podporu a pomoc při návratu mého syna z dětského domova zpět ke mně domů.”

Milena, 44 let, Poděbradsko

„Děláte to dobře, je dobře, že tu něco takového je“ a „S instrukcemi od vás se mi povedlo získat svoje peníze zpátky, dobře jste mi poradili“.

Hanka, 52 let, Nymbursko

Spolupracujeme s městskými úřady na území výše uvedených 6 okresů (vedení měst, sociální odbory, orgány sociálně-právní ochrany dětí, komunitní plánování), orgány Policie ČR, městskými policiemi, středisky Probační a mediační služby ČR, soudy a státními zastupitelstvími, zdravotnickými zařízeními (psychiatrické nemocnice a nemocnice), nestátními neziskovými a příspěvkovými organizacemi, kluby seniorů, školami a místními akčními skupinami (MAS Podlipansko, MAS Střední Polabí).

Komu pomáháme

Lidí v tíživé životní situaci, kteří si neví rady,
oběti trestné činnosti

Ohrožené rodiny s dětmi

Oběti a svědci domácího násilí