Na základě níže uvedených vzorů můžete vytvořit vlastní podání. Nezapomínejte, že se jedná pouze o vzor, který nemůže postihnout všechny možnosti a nahradit práci advokáta. Vámi vyhotovené podání může být kratší nebo delší – obsah podání přizpůsobíte Vaší situaci. Můžeme však doporučit dodržení struktury vzoru. Informace psané kurzívou označují pouze strukturu návrhu a neuvádějí se. Vámi tvrzené skutečnosti je potřeba vždy doložit důkazy.

Po vyhotovení návrhu je třeba jej doručit osobně nebo poštou na adresu příslušného soudu. V každém případě si ponechte kopii Vámi připraveného návrhu, kterou si při osobním podání nechte na podatelně potvrdit. Pokud budete zasílat návrh poštou, učiňte tak doporučeně a ponechte si potvrzený podací lístek.

Návrh nemusí být napsaný na počítači, můžete jej napsat i rukou (čitelně).

Pokud si nejste vypracovaným podáním jisti, můžete se obrátit na některou z občanských poraden:

Seznam poraden

Vzory ke stažení:

Informační leták pomoci rodinám

Informační leták projektu Zdravá rodina

Info pro klienty o GDPR_nástěnka

Jak si stezovat

tisková zpráva_Zdravá rodina_MB