Uděluji tímto svůj výslovný souhlas, aby Respondeo, z.s. IČ: 266 31 628, se sídlem: Náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk, zpracovával moje osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Za osobní údaje ve smyslu tohoto souhlasu se považuje: jméno a příjmení, e-mail, případně název organizace. Osobní údaje se budou zpracovávat pro účely vytvoření a udržování databáze odběratelů newsletteru a jiných informačních emailů, pro zasílání tohoto newsletteru či informačního emailu. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn/a kdykoliv vzít svůj souhlas zpět, a to buď osobně, nebo prostřednictvím e-mailové komunikace na adrese ivana.kelymanova@respondeo.cz, anebo zasláním písemného dopisu na adresu sídla zapsaného spolku. Dále beru na vědomí, že jsem oprávněn/a požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a požadovat vysvětlení o jejich zpracovávání. Beru na vědomí, že mohu požadovat přístup ke svým osobním údajům, kdykoliv je aktualizovat nebo opravovat anebo žádat o jejich vymazání nebo případně o omezení zpracování, mohu vznést námitku proti zpracovávání. To vše výše uvedeným způsobem.

Prohlašuji, že jsem byl/a srozuměn/a  s tím, že v případě jakýchkoliv pochybností s dodržováním povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, se mohu kdykoliv obrátit na zapsaný spolek nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.