Poskytování právních informací obětem trestných činů ve Středočeském kraji

Projekt je realizován na území okresů Nymburk, Mladá Boleslav a Praha-východ a to kontinuálně každoročně od r. 2014, a to na základě platné akreditace Ministerstva spravedlnosti pro poskytování právních informací.

Projekt usiluje o zlepšení situace obětí na území Středočeského kraje, zejména pak okresů Nymburk, Mladá Boleslav a Praha-východ, které jsou obvykle následkem trestného činu oslabeny, a to sociálně, ekonomicky, psychicky, zdravotně atd. Prostřednictvím aktivit projektu se projekt snaží zlepšit situaci obětí trestných činů, umožnit jim vymáhat svá práva, orientovat se v procesech následujících po trestném činu, nabýt duševní stabilitu a navrátit se zpět do svého běžného způsobu života.

Aktivity projektu: sociální a právní poradenství, pomoc při sestavování dokumentů a návrhů, pomoc při uplatňování práv a zájmů, interdisciplinární spolupráce, propagace (letáky, články v tisku aj.)

Projekt je realizován díky podpoře Ministerstva spravedlnosti ČR v rámci programu Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.

Kontaktní osoba: Mgr. Hedvika Stuchlíková, 731 588 632,  hedvika.stuchlikova@respondeo.cz

UKONČENÉ PROJEKTY

V roce 2015 jsme ukončili spolupráci na unikátním projektu “Proč zrovna já?” , který efektivně propojoval spolupráci státního a neziskového sektoru. Prostřednictvím Probační a mediační služby České republiky byla nabízena pomoc obětem trestných činů v okolí Mladé Boleslavi a Kutné Hory. Vedle tradičního poradenství a právní a psychosociální podpory byla poskytována asistence a doprovázení na různá jednání, úřady a instituce.