Respondeo dlouhodobě pracuje s rodinami ohroženými chudobou, pomáhá jim zvládnout mnoho problémů a situací, se kterými musí každodenně bojovat. V poslední době bohužel přibývá rodin, kterým chybí peníze i na základní potraviny. Proto se Respondeo snaží účastnit potravinových sbírek a jídlo poté distribuuje mezi ty, kdo jej potřebují.

„Bohužel se zdražováním energií, nájemního bydlení a v podstatě veškerých potravin a spotřebního zboží přibývá rodin, které mají problém vystačit si s měsíčním příjmem. Zvláště ohrožené jsou rodiny, kdy o děti pečuje pouze matka, která třeba z nějakého důvodu přijde o práci, nebo pečuje o malé dítě. Takové rodiny mají opravdu existenční problémy,“ popisuje ředitelka Respondea Alena Líbalová.

Právě proto organizace vozí vybraným klientům také jídlo a drogerii z potravinových sbírek. Například z jarní celorepublikové sbírky získalo Respondeo přes tunu potravin a drogistických výrobků, sklady Respondea ale pomohli doplnit už v březnu také studenti a vyučující Střední zdravotnické školy a VOŠ zdravotnické v Nymburce. Uspořádali sbírku na své škole a podařilo se jim naplnit trvanlivými potravinami a drogerií šest krabic od banánů. Pomohl také Nadační fond Albert, který organizaci daroval poukazy na nákup potravin pro rodiny v hodnotě
18 000 Kč.

Stěžejní pomocí však je systematická práce terénních sociálních pracovníků s rodinami přímo v jejich domácím prostředí. Prostřednictvím programů „Pomoc rodinám s dětmi v okrese Mladá Boleslav“, „Případová práce s rodinami v okrese Nymburk“ a v rámci „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v okrese Mělník a v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi poskytují rodinám komplexní podporu a pomoc.

„Sociální pracovníci pomáhají rodinám vytipovaným sociálním odborem s konkrétními problémy, zprostředkovávají kontakt a komunikaci s úřady, školou a dalšími institucemi, dle potřeby rodiče do institucí doprovázejí, pomáhají jim řešit problémy s bydlením, nedostatkem financí a dluhy. A v neposlední řadě učí rodiče, jak pečovat o děti, jak řešit jejich výchovné problémy či potíže ve škole,“ popisuje Irena Kešnerová, vedoucí programů pro rodiny s dětmi.

V případě potřeby mohou sociální pracovníci zajistit rodinnou terapii a právní poradenství. Cílem práce s rodinami je, aby děti a mladí lidé se sociálním znevýhodněním mohli vyrůstat v přirozeném prostředí svých rodin.