Terénní sociální pracovnice organizace Respondeo v rámci všech projektů na podporu rodin za loňský rok pomohly 84 ohroženým rodinám, které přímo u nich doma navštívily 1 150 krát. Nejčastěji řešili s klienty potíže s bydlením, prací či rodinným rozpočtem, ale i výchovné a školní problémy dětí.

Kromě více než tisíce výjezdů do terénu celkem 1045 krát konzultovaly s klienty jejich potíže po telefonu. Ve 430 případech se sociální pracovnice obracely na jiné organizaci, aby s nimi probraly konkrétní případy. „Protože pomáháme rodinám s dětmi, úzce spolupracujeme s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí v daných lokalitách. Za loňský rok jsme OSPOD z různých důvodů kontaktovaly 867 krát,“ dodává Irena Kešnerová, vedoucí programů na podporu rodin s dětmi, konkrétně projektů „Podpora rodin v okrese Nymburk“ a „Podpora rodin v okrese Mladá Boleslav“, financovaných s podporou MPSV.

V rámci zmíněných 84 rodin v okresech Nymburk a Mladá Boleslav (částečně také okres Mělník a město Brandýs nad Labem a okolí) Respondeo podpořilo celkem 180 dětí a 144 dospělých. Stěžejní pomocí je systematická práce terénních sociálních pracovníků s rodinami přímo v jejich domácím prostředí, pomáhají rodinám vytipovaným sociálním odborem s konkrétními problémy, zprostředkovávají kontakt a komunikaci s úřady, školou a dalšími institucemi, dle potřeby rodiče do institucí doprovázejí, pomáhají jim řešit problémy s bydlením, nedostatkem financí a dluhy. V neposlední řadě učí rodiče, jak pečovat o děti, jak řešit jejich výchovné problémy či potíže ve škole. V případě potřeby mohou sociální pracovnice zajistit rodinnou terapii, čehož za loňský rok klienti využili celkem 46 krát.