Sourozencům v následujícím příběhu zemřeli postupně oba rodiče a oni po nich zdědili před 10 lety domek, každý jednu ideální polovinu. Sestra s rodinou má vlastní bydlení. Bratr, který je svobodný a bezdětný, bydlí v nájmu, ale uvažoval o tom, že se do domu nastěhuje. Sestra jezdí čas od času dům kontrolovat a řeší nejdůležitější opravy, ale zmáhá ji to jak časově, tak finančně. Pokoušela se domluvit s bratrem na společné údržbě, ale podle bratrova mínění není třeba opravovat nic a nechce se podílet ani na pojištění atd. Sestra cítí vlastnictví jako kouli na noze, navíc podle ní domek chátrá a ztrácí na hodnotě. Ráda by tuto situaci nějak řešila.

Řešení se nabízí hned několik

První variantou je nabídnout bratrovi svoji polovinu k prodeji. Nemusí určit cenu podle znaleckého posudku, stačí se orientovat podle cen obvyklých u podobných nemovitostí, které se dozví například od realitních kanceláří nebo inzerátů. I když předkupní právo v tomto případě bratr už nemá, bylo by odkoupení poměrně jednoduchou variantou. Pokud nebude souhlasit, může zkusit klientka svůj podíl nabídnout k prodeji někomu jinému. Pravděpodobnost, že se podaří sehnat kupce na polovinu nemovitosti, je sice nižší, ale ne nulová.

Nabízí se i opačná varianta, a to vykoupit ideální polovinu od bratra. To je opět podmíněno jeho souhlasem.

Sestra může také bratrovi navrhnout prodej celého domu; pokud by s jeho prodejem nesouhlasil, může se sestra obrátit na soud, aby prodej za bratra schválil. Výtěžek z prodeje by se pak rozdělil mezi oba sourozence.

Další cestou by bylo žádat po bratrovi, aby se podílel na nákladech spojených s údržbou nemovitosti a upozornit ho, že pokud na ně nebude přispívat, bezdůvodně se obohacuje na úkor sestry. Pokud by nedošlo mezi nimi k dohodě, tak se může sestra obrátit i k soudu.

Řešení se tedy nabízí celá řada a nejsou závislé jen na dohodě obou stran, sestra však bude muset do řešení aktivně vstoupit a vzít záležitost do svých rukou.

Ocitli jste se ve svízelné situaci a nevíte si rady? Obraťte se na nás. Kontakty s pobočkami najdete zde