Při rozvodových řízeních a ve sporech o děti se občas objevují různá nařčení. Bohužel se mnohdy ukáže, že se jedná o křivá obvinění, která ovšem obviněným rodičům způsobí značné problémy a duševní útrapy. Stávají se obětmi trestných činů, kterým poradna Respondea pomáhá zorientovat se v trestním řízení a jejich právech.

„Řešili jsme případ klienta v rozvodovém řízení, v rámci něhož si on i jeho manželka podali na soud každý sám za sebe návrh na určení péče o dítě a výživného. Mají spolu dvě děti, dceru 12 let a syna 8 let. Domluvit se na střídavé péči se jeho manželka odmítla,“ popisuje vedoucí poradny pro oběti trestných činů Hedvika Stuchlíková. Bohužel se situace vyostřila natolik, že manželka svého muže obvinila, že sexuálně zneužívá jejich dceru a nepřiměřeně trestá syna.

S rodinou pracoval orgán sociálně-právní ochrany dětí, který vyslechl děti i muže, ten ovšem obvinění striktně odmítl, popřel jej i při výslechu na policii. „Klient se na nás obrátil, protože měl pocit, že se stal obětí podvodu, nevěděl, co dělat, bál se, že přijde o děti,“ vysvětluje Hedvika Stuchlíková. Nakonec mu obvinění neprokázali a řízení bylo zastaveno.

V poradně s klientem probrali, jaké má dále možnosti. „Může na osobu, která ho nepravdivě obvinila ze sexuálního zneužívání, podat trestní oznámení pro trestný čin křivého obvinění. Této osobě pak hrozí i trest odnětí svobody. Existuje již bohatá soudní judikatura ve věcech křivého obvinění ze sexuálního zneužívání,“ uvádí vedoucí poradny a dodává, že je možné domáhat se nejen morální satisfakce jako omluvy, ale například také peněžitého zadostiučinění za duševní útrapy způsobené křivým obviněním.

„Do obvinění je bohužel často zataženo i samotné dítě, protože jeden z partnerů se snaží toho druhého ze života společného dítěte úplně odstranit a získat výhodu pro řízení o úpravu péče o dítě. Samotné vyšetřování a přijatá opatření zabrání rodiči se s dítětem po nějakou dobu vidět. K tomu by měl soud při rozhodování o úpravě péče o dítě přihlížet,“ upozorňuje Hedvika Stuchlíková. To, že se jeden z rodičů všemi prostředky snaží, aby byl druhý rodič od dítěte oddělen a dokonce byl považován za osobu nebezpečnou, dokazuje, že tento rodič nemá snahu podporovat pozitivní vztahy mezi dítětem a druhým rodičem, komunikovat a podílet se na péči o potomka.

 

Poradna na podporu obětí trestných činů pomáhá klientům při sestavování dokumentů a návrhů, při uplatňování jejich práv a zájmů, zprostředkovává navazující služby, doprovází je a asistuje při jednáních s úřady, lékaři, institucemi a spolupracuje s dalšími úřady a institucemi. Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti ČR.

Po předchozím objednání na telefonním čísle 731 588 632 nebo mailu poradna@respondeo.cz je možné sejít se s pracovníkem poradny na pobočce v Nymburce, Mladé Boleslavi a Brandýse nad Labem.