S rostoucími cenami energií a zdražováním základních potravin je dnes obzvláště důležité, aby rodiče samoživitelé dostávali včas a v plné výši výživné. Pokud v měsíčním rodinném rozpočtu chybí, stává se, že rodině nevystačí peníze ani na jídlo. Občanská poradna Respondeo působící v celé východní části Středočeského kraje proto v poslední době ve zvýšené míře řeší právě tuto problematiku.

Více než čtyři měsíce trvající neplnění vyživovací povinnosti může být kvalifikováno jako trestný čin zanedbání povinné výživy. Rodič pak má právo podat trestní oznámení na policii, což může vyústit až v odsouzení neplatiče a také povinnost výživné doplatit. „V Respondeu pomůžeme klientům s trestním oznámením a vysvětlíme jim další postup,“ říká Hedvika Stuchlíková, vedoucí občanské poradny Respondea, které mimo jiné nabízí poradenskou službu pro oběti trestných činů finančně podporovanou ministerstvem spravedlnosti.

Další variantou v této situaci je podat na povinného návrh na exekuci a nechat exekutora jednat – ten může neplatiči zablokovat účet, nařídit srážky ze mzdy či zabavit majetek. „Může mu ale také nechat zabavit řidičské oprávnění, což se ukazuje jako velmi účinné opatření,“ doplňuje Hedvika. Pokud je nařízená exekuce, může rodič také požádat na úřadu práce o přiznání „náhradního výživného“, které může dostávat až po dobu dvou let.

„Obvykle se na nás kvůli výživnému obracejí matky samoživitelky, ale výjimkou nejsou ani otcové. Probereme společně na konzultaci všechny možnosti a případně, pokud klient potřebuje, mu pomáháme už s konkrétním řešením. Podání trestního oznámení nebo návrhu na exekuci vzbuzuje obavy, ale není třeba se bát, s podporou se to dá zvládnout,“ vysvětluje Hedvika Stuchlíková.

Rovněž ale podotýká, že do náročné situace se dostávají sami plátci výživného, zpravidla otcové vyživovaných dětí. „I oni při dnešních cenách mají problém obstarat každý měsíc celou částku,“ dodává Hedvika. Také oni se mohou na občanskou poradnu Respondeo obrátit s žádostí o pomoc.

 

Poradna na podporu obětí trestných činů pomáhá klientům při sestavování dokumentů a návrhů, při uplatňování jejich práv a zájmů, zprostředkovává navazující služby, doprovází je a asistuje při jednáních s úřady, lékaři, institucemi a spolupracuje s dalšími úřady a institucemi. Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti ČR.

Po předchozím objednání na telefonním čísle 731 588 632 nebo mailu poradna@respondeo.cz je možné sejít se s pracovníkem poradny na některé z poboček. Více na www.respondeo.cz.