Od října 2018 jsme rozšířili služby našim klientům (obětem domácího násilí), které dosud spočívali kromě jiného v poskytování právního poradenství navíc i o bezplatnou možnost doprovodu či právního zastoupení (na základě obecného zmocnění).

Kdo je náš poradce v oblasti práva a co vám může nabídnout?

Osoba poradce v oblasti práva je naším zaměstnancem, který má vysokoškolské vzdělání v oblasti práva a praktickou zkušenost s pomocí obětem domácího násilí a trestných činů i dalšími cílovými skupinami. Poskytne tedy odbornou podporu v oblasti práva, poradí a pomůže s vypracováním podání na úřady, provede vás procesem jednání s úřady. Jde o osobu, která vás pak doprovází nebo přímo zastupuje při jednání s úřady, soudy, policií a dalšími institucemi. Může za vás podávat návrhy, přebírat korespondenci od úřadů a zejména vám být dobrým průvodcem v nelehké životní situaci. Nejde o advokátní zastoupení, jde o zastoupení na základě obecného zmocnění.

Jak si mohu požádat o doprovod na jednání či zastupování?

Prvním krokem je vždy kontaktovat Intervenční centrum Respondeo. Zde s vámi sociální pracovník probere vaši stávající životní situaci, a pokud shledá službu právního poradenství nebo zastoupení zmocněncem jako přínosnou zorganizuje první společnou schůzku s poradcem práva.

Co si mám připravit na první schůzku?

S vhodnou přípravou vám poradí pracovníci Intervenčního centra Respondeo. První vaší schůzky s poradcem v oblasti práva se účastní sociální pracovník, se kterým spolupracujete a zná vaši stávající životní situaci. Není třeba se ničeho obávat. Na první schůzku je dobré vzít veškeré materiály a podklady, které máte k dispozici. Společně s poradcem proberete možné řešení vaší situace. V případě, že některé dokumenty nemáte k dispozici, je dobré vypsat si na papír alespoň úřad, který dokument vydal. Poradce v oblasti práva vám pak může pomoci vyžádat opis chybějícího dokladu.

Mohu využít služeb doprovodu nebo zastupování, pokud již je řízení před úřadem v běhu?

Ano. Je zcela běžnou praxí, že se na nás obrací klienti, kteří již učinili nějaké právní kroky k řešení své situace. Někteří klienti byli v minulosti právně zastoupeni např. advokátem, ale z nedostatku finančních prostředků muselo být toto zastoupení ukončeno. I v tuto chvíli můžete být v dalším postupu zastoupeni poradcem v oblasti práva, který prostuduje dosavadní vývoj a kroky učiněné ve vašem případě, případně se spojí s vaším předchozím právním zástupcem za účelem předání spisové dokumentace.

Jak probíhá komunikace s poradcem v oblasti práva?

S poradcem v oblasti práva je možné komunikovat telefonicky, e-mailem, nebo nejlépe osobně v rámci konzultací. Konzultace jsou pořádány na základě předchozí domluvy, a to primárně v místě kanceláře Respondea v Nymburce, Kolíně, Mladé Boleslavi, případně po dohodě s klientem i na jiném místě.

Tato služba je klientům k dispozici teprve několik měsíců, přesto jsme se zeptali právního poradce Respondea na první zkušenosti a přínos těm lidem, kteří ji mohou využít.

„ S klienty Respondea pracuji zatím pouze v řádech měsíců, již ale tato krátká doba ukazuje na jednoznačný přínos této služby a možnosti zastoupení na úřadech jako cestu správnou a vedoucí k hmatatelným výsledkům.

Co klient, to jiný příběh a také jiný vhodný přístup. Neváhám věnovat čas každému klientovi pomoci mu s vytvořením individuálního řešení jeho momentální situace.

Někteří klienti využijí mých služeb na jediné konzultaci, kde jsou nasměřováni a další záležitosti si již řeší zcela samostatně. Zůstávám jejich poradním hlasem na mailu či telefonu, kdy se mohou na mě obrátit s žádostí o konzultaci kroků, které se rozhodli činit samostatně.

Klienti, kteří zažili nějakou nepříjemnou situací na úřadech, pak vítají zejména doprovod na úřady, policii, soudy. Své věci rádi řeší samostatně, ale uvítají podporu a radu na místě. Přeložení úředních dokumentů „do češtiny“ nebo jen jistotu, že v dané situaci nejsou sami.

Jednání úředníka s klientem, který přichází na jednání spolu s poradcem v oblasti práva, je pak pro klienta méně stresující. Dohlédnu na dodržení všech procesních práv a postupů, provedu je celým prosem soudního řízení, šetření přestupků nebo trestním řízení. Komunikuji, v zastoupení klienta, s případným právním zástupcem protistrany. Klient nestojí proti přesile sám.

Řada našich klientů vidí svoji situaci jako bezvýchodnou. Neznají svá práva, možnosti ochrany a nástroje, které jim zákon předkládá. Děsí je představa změti paragrafů a armády úředníků. Snaží se svoji situaci řešit podomácku anebo neřešit vůbec a to i pod vlivem „dobrých rad“ okolí, že se stejně ničeho nedomohou.

Právě tady bych ráda apelovala na všechny, kteří se aktuálně nacházíte v nepříznivé situaci. Řešení existuje vždy! a není nic horšího než stagnace a nečinné přihlížení. Případy prvních klientů, kteří využili možnosti poradenství a zastoupení jsou toho důkazem, mají už svůj happyend a o to jde v první řadě.“