V několika okresech Středočeského kraje pomáhá Občanská poradna Respondeo lidem v těžkých životních situacích, se kterými se nevědí sami rady. Bezplatnou a diskrétní podporu, informace, rady a praktickou pomoc využívají i obyvatelé Čelákovic.

V tomto městě působí občanská poradna již deset let. Za tu dobu tam sociální pracovnice Respondea pomohli 390 klientům, kteří jim položili 748 dotazů. Ty se nejčastěji týkaly potíží s dluhy, majetkových vztahů či rodinné situace.

Jako jeden z příkladů pomoci je i příběh pana Bohumila, který přišel do občanské poradny pro radu ohledně vysokého dluhu, který mu vznikl na nájmu městského bytu. Sociální pracovnice Respondea mu pomohla při komunikaci s pracovníkem bytového odboru, aby se celá situace vyřešila a dluh nadále nenarůstal. Při jednání o postupu úhrady dluhu byla zmíněna také možnost žádat o prominutí úroků z prodlení. Té Bohumil využil a žádost podal. Nakonec se podařilo domluvit splátkový kalendář a dluh ponížit o prominuté penále.

Je třeba zmínit i to, že klientům často pomůže, když se můžou někomu svěřit, v klidu svoji situaci probrat a získat nový pohled nebo konkrétní postup, jak své problémy řešit.

Občanskou poradnu Respondeo mohou lidé v Čelákovicích a okolí využívat i díky výborné spolupráci s městem a jeho finanční podpoře.