V rámci 8. kola programu Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ jsme získali 3 granty v celkové výši 60.000,- Kč. Této pomoci si velmi vážíme, neboť finanční prostředky můžeme využít i na úhradu nákladů, které není možné hradit z našich tradičních zdrojů.