Intervenční centrum Respondeo pomáhá osobám ohroženým domácím násilím, přičemž v mnoha případech spolupracuje s orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Jak konkrétně taková spolupráce může vypadat, ilustrují tyto příběhy.

Partner bránil odchodu ženy s dětmi

Sociální pracovnice OSPOD má po schůzce s paní Danou, maminkou dvou dětí, podezření na domácí násilí, o spolupráci se obrací na Intervenční centrum Respondeo. Tato možnost je pracovnicí OSPOD sdělena paní Daně, která souhlasí. A tak si sociální pracovnice intervenčního centra s Danou domluví schůzku. Na té Dana sociální pracovnici mimo jiné svěří, že chce od násilnického partnera odejít. Podle jejích slov ale partner nechce, aby odešla s dětmi. Dana je zoufalá. Po zvážení všech okolností navrhne Daně společnou schůzku s pracovnicí OSPODu. „Na společné konzultaci jsme s OSPODem a paní Danou domluvili plán odchodu od partnera. Také jsme si rozdělily úkoly. S pomocí Respondea si Dana podala návrh na svěření dětí do své péče formou předběžného opatření, OSPOD se na výzvu soudu k návrhu vyjádřil,“ vysvětluje další postupy sociální pracovnice intervenčního centra. Respondeo bude nadále s Danou v kontaktu a bude s ní řešit aktuální situace. Sociální pracovnice OSPOD se zase soustředí na zájmy nezletilých dětí, úpravu poměrů a styku.

Děti v ohrožení

Dalším příkladem spolupráce naší organizace s OSPOD je případ paní Kláry. Ta s námi navázala spolupráci po vykázání manžela. Klára také spolupracuje s OSPOD, kde jí poskytly asistenci při sepsání návrhu na úpravu poměrů dítěte. Sociální pracovnice Respondea zase Kláře pomohly při sepsání návrhu na rozvod a prodloužení předběžného opatření. S OSPOD Respondeo spolupracuje s ohledem na nezletilé děti v rodině a sdělení paní Kláry, že manžel ohrožoval i děti.