V rámci projektu Zdravá rodina II poskytuje Respondeo komplexní podporu sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi na Mladoboleslavsku a pomáhá jim dobře fungovat, aby mohly žít společně doma a začlenit se plně do společnosti. 

Sociální pracovnice Respondea například podporují rodiče ve zvládání rodičovské role, působí jako prostředník mezi rodinou a institucemi (škola, školka, úřady), jednají ve prospěch rodin nebo rodičům napomáhají se sestavováním a hlídáním rodinného rozpočtu.

Přinášíme vám jeden čerstvý příběh s dobrým koncem

V jedné rodině se sociální pracovnice Respondea setkala se situací, kdy rodiče neposílali svoje tři dcery do školy a školky. Po bližším seznámení se situací zjistila sociální pracovnice důvod absence dětí – holčičky neměly boty. 

Respondeo má to štěstí, že se mu pro svou činnost daří získávat nadšené příznivce a dárce, díky kterým se mohou příběhy rodin měnit k lepšímu. I v tomto případě se sociální pracovnici podařilo najít řešení – dárkyně, paní Marcela Zámečníková, sama matka třech dětí, zakoupila pro holčičky šest párů nových bot a zároveň jim darovala jedny použité. Všechny tři sestřičky měly radost, že opět mohou docházet do školských institucí a potkávat se se svými vrstevníky. 

Holčičky s botičkami

Projekt Zdravá rodina II na Mladoboleslavsku byl podpořen Evropským sociálním fondem z prostředků Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, reg.č.projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014614

EU - ESF - OPZ    MPSV