Mediace je způsobem řešení mezilidských konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba – mediátor pomáhá účastníkům konfliktu ve vzájemném dorozumívání. Jak funguje a kdy se používá při konfliktech v rodině?

Rodinná mediace je setkání členů rodiny, kteří potřebují řešit nedorozumění mezi sebou. V současnosti je u nás mediace využívána především k řešení sporů v době před rozvodem, během něj a po rozvodu. Rodinné mediátory vyhledávají lidé s obtížemi a starostmi různého charakteru – když mají komunikační těžkosti mezi sebou, rozpory v názorech, v tom, jak hospodařit, jak zacházet s majetkem, apod. Mediace v takových případech funguje jako prevence narušení vztahů v rodině.

Pomáhá rodičům i dětem

Mediace může pomoci rodičům, kteří se potřebují dohodnout na tom, jak bude jejich život a život jejich dětí v budoucnu vypadat, tedy základní otázky. Mediace pomáhá rodičům co nejvíce ochránit děti před důsledky rozpadu rodiny. Pokud rodiče projdou rodinnou mediací, jsou schopni spolu všechny důležité otázky vyřešit rychle, dokáží spolu komunikovat i v budoucnu a mají šanci vyhnout se zdlouhavému a emočně náročnému projednávání rozvodu u soudu. Nastavením pravidel, která vyhovují oběma partnerům, je možné situaci po rozpadu rodiny zklidnit. Dítě pak zůstane v kontaktu s oběma rodiči a navíc získá zkušenost, že je možné a reálné v životě díky společnému úsilí vyřešit. Mediace není prvotně zaměřena na problémy klientů, ale jako metoda, která je zaměřena na samotného klienta. Mediace je řešení konfliktu mediací.

Připravila Václava Zajíčková, sociální pracovnice Respondea