Rok 2023 s sebou přinesl několik právních novinek, které se v mnoha případech dotýkají také klientů organizace Respondeo a řady dalších lidí ve složitějších životních situacích.

Zaměstnanci pracující za minimální mzdu, případně ti, kteří si práci teprve hledají, by měli vědět, že od ledna 2023 byla minimální mzda navýšena na 17 300 korun. „Výhodnější se staly také zkrácené úvazky, které využívají především matky malých dětí. Zaměstnavatelé zaplatí za pracující na částečný úvazek méně za sociální pojištění a zájemci o ně se tedy stali pro zaměstnavatele atraktivnějšími než dřív,“ vysvětluje Hedvika Stuchlíková, vedoucí občanské poradny Respondeo. Sleva na sociálním pojištění se týká také takzvaných pracujících důchodců.

Novinky se objevují i v problematice dluhů a exekucí. Od 1. ledna se změnil výpočet nezabavitelné částky, tedy částky, která musí dlužníkovi zůstat po odečtení srážek exekutorem. Díky změně pravidel výpočtu nyní zbyde dlužníkům vyšší částka – například u člověka bez vyživovací povinnosti to je nyní 13 500 Kč.

Od letošního ledna rovněž mohou být zastaveny „marné exekuce“, u nichž je jistina vyšší než 1 500 korun a v posledních šesti letech nebyla vymožena žádná částka. Řízení může sice exekutor po složení zálohy věřitelem prodloužit, ale i tak existuje u řady marných exekucí šance na jejich zastavení. Už od loňska funguje také zastavování „bagatelních exekucí“ s jistinou do 1 500 korun měsíčně.

S novým rokem přišly změny týkající se spotřebitelského práva – prodloužení doby pro jednodušší reklamaci, zavedení pojmu obvyklá životnost u zboží a také možnost dobrovolné záruky za jakost. „Zpřísnilo se také uzavírání smlouvy po telefonu – ta musí být nově spotřebitelem buď podepsána v listinné podobě, nebo potvrzena elektronicky. Prodloužila se také lhůta na odstoupení od smlouvy u podomního prodeje nebo prodejních akcí, a to ze 14 na 30 dnů. Všechny tyto úpravy pomůžou chránit spotřebitele. Mezi ty nejzranitelnější podle našich zkušeností patří senioři,“ říká Hedvika Stuchlíková.

Řada klientů Respondea se již začala zajímat o vyplácení takzvaného výchovného za děti, což je v praxi vlastně zvýšení důchodu za každé vychované dítě. Nárok má ten z rodičů, který o dítě v největším rozsahu pečoval. Ženám, které pobírají starobní důchod, je výchovné přiznáno automaticky, ostatní o něj musí požádat. Jedná se o částku 500 korun měsíčně za každé vychované dítě.