V „našich“ rodinách pomáháme například s vyřizováním nejrůznějších dávek, hledáním práce, vhodného bydlení, ale také s výchovou a učením se s dětmi. Když naše sociální pracovnice přišla do rodiny Hany, bylo jasné, že tu bude práce především s učením se Žanetky, která chodí do druhé třídy. Žanetka je vnučkou Hany, která ji dostala do pěstounské péče.

Žanetka přecházela z jedné základní školy do druhé. V předchozí škole probrali méně látky než v té současné, tudíž musela vše dohnat. Ale její babička Hanka nával úkolů s Žanetkou nezvládala. Na městském úřadě, na který se obrátila i s jinými záležitostmi, se svěřila s tím, že by potřebovala pomoci s učením vnučky. Pracovníci úřadu Haně nabídli pomoc od Respondea. Když začala s rodinou pracovat naše sociální pracovnice, která je zároveň speciálním pedagogem, zjistila, že Žaneta má dyslexii a potřebuje při učení odbornou pomoc, kterou ji mohla sama zajistit.

Když na to nejste sami

Po tom, co se sociální pracovnice v celé situaci, zprostředkovala kontakt s třídní učitelkou Žanetky, která připravila úkoly, které byli důležité pro doučení se látky. Babička s Žanetkou dělala běžné úkoly a sociální pracovnice se s ní učila zameškanou látku. Sociální pracovnice pracovala s Žanetou podle doporučení třídní učitelky a individuálního plánu vzdělávání. U učení vždy byla přítomna babička, která tím získávala povědomí o tom, jak se má své vnučce se specifickými potřebami v učení věnovat. Žanetě se zanedlouho podařilo dohnat ostatní spolužáky. Žaneta tak už není ve škole ve stresu a konečně má prostor pro kamarády, které si pomalu ve škole nachází. A Babička Hana s ní úkoly zvládá dělat už sama.

Tento příběh se odehrál před koronavirovou pandemií a opatřeními s ní spojenými. V současné době je pomoc rodinám nastavena tak, aby byla bezpečná pro obě strany – tedy snažíme se vyřizovat záležitosti bezkontaktně, především po telefonu. A co nejvíce v tuto dobu s klienty řešíme? Především jim předáváme aktuální informace o průběhu situace, individuální otázky nebo případy konzultujeme s právníkem. Předáváme ochranné pomůcky, v některých případech i potravinové balíčky. Zprostředkováváme kontakt rodiny se školou, často v případech, kdy nemají přístup k internetu. Komunikujeme s učiteli. Vyhledáváme možnosti řešení finančních problémů. Pomáháme s administrativními úkony jako je např. žádost o ošetřovné. A hlavně jsme psychickou oporou pro své klienty. Abychom toto vše byli schopni vykonávat, potřebujeme i my pomoc. Pomáhat nám můžete například pravidelným finančním příspěvkem. I díky 200 Kč měsíčně, mohou takové děti jako je Žanetka, žít spokojeně se svými blízkými. Darovat můžete zde. Nebo přímo prostřednictvím stránek Darujme.cz  Děkujeme!