Respondeo získalo od Nadačního fondu Tesco a Nadace rozvoje občanské společnosti 135 tisíc korun na pomoc obětem domácího násilí a na pomoc rodinám v tíživé životní situaci. Díky získaným financím bude možné poskytnout pomoc až 12 ohroženým rodinám v okrese Mělník, tedy zhruba 33 dětem a 21 dospělým, a podpořit v okrese Kolín až 30 a v okrese Kutná Hora 20 obětí domácího násilí.

Sociální pracovnice Respondea rodiny navštěvují dlouhodobě v jejich domácnostech, snaží se podporovat správný rozvoj dětí a poskytnout rodinám důležitou sociálně právní a psychoterapeutickou pomoc. „Za získané peníze nakoupíme edukační pomůcky pro práci s dětmi a také základní školní pomůcky pro děti. Zázemí mělnické pobočky doplníme nezbytným technickým vybavením a rovněž vybavíme sociální pracovnice IT technikou, aby mohly přímo v terénu reagovat pružně na vzniklé situace,“ říká Alena Líbalová, ředitelka organizace.

Dvě třetiny z celkové sumy získalo intervenční centrum, které pomáhá obětem domácího násilí. Klientům nabízí bezpečný prostor, školení pracovníci s nimi sestaví bezpečnostní plán, podpoří je v sepsání dokumentů či v jednání s úřady, zajistí bezplatné právní poradenství a poskytnou bezplatnou psychoterapii, aby oběti mohly své negativní zkušenosti zpracovat.  Za peníze z programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ Respondeo nakoupí psychoterapeutické pomůcky pro práci s dětmi, dovybaví technické zázemí konzultační místnosti v Kolíně a pořídí nezbytnou IT techniku pracovnicím intervenčního centra. Rovněž uhradí cestovní náklady sociálních pracovnic a psychoterapeutek, které za svými klienty v rámci regionu často dojíždějí.