Díky hlasům zákazníků Tesca v Mělníku, Neratovicích, Roudnici a Štětí v soutěži „Vy hlasujete, my pomáháme“ získalo Intervenční centrum Respondea 45 tisíc korun na pomoc obětem domácího násilí. Protože od dubna pracuje IC také s dětmi od šesti let, je nutné vytvořit jim v konzultačních místnostech přívětivější prostředí, v němž se budou cítit dobře a bezpečně, a pořídit další psychoterapeutické pomůcky. Část peněz půjde také na edukaci pracovníků.

„Našimi klienty jsou osoby, které zažily partnerské nebo mezigenerační násilí, což může být i násilí na prarodičích. Službu ale poskytujeme též svědkům domácího násilí. Do nedávna našimi klienty byli dospělí, nyní ale rozvíjíme službu také pro děti od šesti let,“ vysvětluje Alena Líbalová, ředitelka Respondea. Sociální pracovníci s klienty sestavují bezpečnostní plán, poskytují jim psychické, sociální, ale i právním poradenství, zajišťují psychoterapii, ale také zastupování či doprovod k soudu a na různé úřady.