Nadační fond Tesco vyhlásil soutěž, které se účastní regionální neziskové organizace a spolky. Kdo se chystá v nejbližších dnech nakupovat v Tescu v Kolíně a Kutné Hoře, může svým žetonem podpořit také Intervenční centrum Respondea, které pomáhá obětem domácího násilí v regionu.

Domácí násilí je jednou z nejhorších forem útisku, protože se před ním lze jen těžko bránit. Odehrává se za zdmi domovů, v místě, které by naopak mělo být bezpečným útočištěm. Okolí o tom často neví nebo to vidět nechce. Agresorem bývá právě ta nejbližší osoba jako partner, rodič, syn, dcera, vnouče nebo spolubydlící.

Cílem projektu, se kterým se Respondeo přihlásilo do soutěže, je podpořit v okrese Kolín až 30 a v okrese Kutná Hora 20 obětí domácího násilí. Snahou je pomoci obětem žijícím ve strachu a izolaci, trpícím pocitem studu a méněcennosti východisko z krizové situace, vymanit se ze začarovaného kruhu a vyrovnat se s touto zkušeností. K tomu je ovšem zapotřebí profesionální pomoc.

Klientům pracovníci Respondea nabízejí bezpečný prostor, sestaví s nimi bezpečnostní plán, podpoří je v sepsání dokumentů či v jednání s úřady, zajistí bezplatné právní poradenství a poskytnou bezplatnou psychoterapii, aby oběti mohly své negativní zkušenosti zpracovat.

„Oběti podpoříme i v dalším životě a zprostředkujeme jim návazné služby jako azylové bydlení a podobně. Díky možnosti oddělené psychoterapeutické práce s lidmi, kteří nezvládají své konflikty, můžeme pozitivně ovlivnit i budoucí život agresora domácího násilí,“ dodává Alena Líbalová, ředitelka organizace.

Za vyhrané peníze Respondeo rovněž nakoupí psychoterapeutické pomůcky, dovybaví zázemí konzultačních místností a pořídí nezbytnou IT techniku pracovníkům.