Pravidelná setkání intervenčního centra se zástupci záchranných sborů, zdravotníky a dalšími institucemi v jednotlivých okresech, přispívají k dobré spolupráci při řešení například domácího násilí.

Setkání v Kolíně bylo zastupeno kolínskými a kutnohorskými policisty

V roce 2018 se jich konalo hned několik, a to v jednotlivých okresních městech, kde Respondeo působí. Mgr. Alena Líbalová, vedoucího intervenčního centra, která se těchto setkání aktivně účastní, volí přitom témata, která přispívají ke zkvalitnění nejen spolupráce, ale i služeb Respondea.

Na jednom z letošních setkání v Mladé Boleslavi, byla přítomna i vrchní zdravotní sestra, která zmínila možnosti centrálního příjmu nemocnice Mladá Boleslav. Dále byly sdíleny zkušenosti se skrytým domácím násilím u seniorů hospitalizovaných v nemocnici a na LDN.

V rámci těchto interdisciplinárních setkání byl představen také projekt Jak na konflikty ve vztazích, který si klade za cíl podpořit osoby, které nezvládají svou agresi, neumí řešit konflikty, což se pak negativně promítá do života a přináší sebou problémy v partnerském vztahu, při výchově dětí, problémy v soužití s rodiči apod.

Na poslední setkání roku 2018, kde mezi zúčastěnými byli také kolínští a kutnohorští policisté, bylo na programu mimo jiné i promítání norského animovaného filmu o domácím násilí. Film Respondeu poskytl Úřad vlády ČR pro účely dalšího vzdělávání. Snímek sugestivně popisuje vnímání domácího násilí očima dítěte – pocit strachu, viny a důležitost najít odvahu o tom, co se děje doma někomu říct. Po zhlédnutí filmu se v krátké diskuzi zúčastnění policisté, tak i pracovníci Respondea shodli na tom, že o domácím násilí se rozhodně mlčet nemá.