20. února si celý svět připomněl Den sociální spravedlnosti, k němuž se připojuje také Respondeo. Jednou z oblastí, které se organizace věnuje, je pomoc ohroženým rodinám s dětmi. A právě ty sociální nespravedlnost ve společnosti nejvíce pociťují. Gró činnosti sociálních pracovnic Respondea spočívá v návštěvách rodin přímo v domácnostech, kde s nimi řeší celou řadu problémů. Vedoucí programů na podporu sociálně znevýhodněných rodin Irena Kešnerová v rozhovoru přibližuje specifika této práce.

Komu vlastně skrze zmíněné programy pomáháte?

Pomáháme rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, se kterou si už nedokážou samy poradit. Trápí je různé problémy – nevystačí si s příjmy, sužují je dluhy, děti mají problémy ve škole, rodině hrozí ztráta bydlení nebo třeba rodina ztratí živitele a někdy může hrozit, že rodičům odeberou děti a umístí je do náhradní péče.

Cílem je vždy zachovat rodinu pohromadě?

Snažíme se rodinu stabilizovat, aby mohla fungovat jako celek a děti prospívaly. Ty situace jsou ale velmi různé. Loni jsme například zjistili, že v jedné rodině otec týrá roční dítě, okamžitě jsme učinili potřebné kroky, podali trestní oznámení a dítěti i matce jsme zajistili bezpečné prostředí a pomohli jí postavit se na vlastní nohy. Takže v tomto případě rodina nezůstala pohromadě, to ale v danou situaci nebylo ani cílem.

Jak se takové rodiny dostanou do vaší péče?

Obvykle nás kontaktuje orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), ale klienti nás mohou oslovit i sami. Naše sociální pracovnice rodinu pak navštíví přímo v terénu, tedy přímo v domácnosti, kde proberou vše, co rodinu trápí a poté se snaží společně vytvořit nějaký plán.

Problémy ve škole, s financemi či bydlením

Konkrétně?

Ve většině rodin se naše sociální pracovnice snaží zařídit, aby rodiče spolupracovali se školami dětí, díky čemuž děti obvykle začnou opravdu pravidelně chodit do školy a plnit si své povinnosti. Pomáhají v rodině nastavit pravidla hospodaření s financemi, učí je komunikovat s úřady a dalšími institucemi. Po nastavení pravidel je ale třeba rodiče stále podporovat a motivovat, aby je dodržovali i poté, co naše spolupráce skončí.

Snažíme se komunikovat také s lékaři. Zjistili jsme, že v mnoha rodinách nechodí děti ani dospělí k lékaři. Někdy je třeba zajistit kromě praktického lékaře či pediatra také zubaře a odborné lékaře. Naší sociální pracovnici se například podařilo dovést klientku matku s dlouhodobými potížemi k lékaři a poté na několikadenní vyšetření do nemocnice, kde jí po mnoha letech bez pomoci zjistili příčinu závažných obtíží a ona konečně dostala šanci podstoupit vhodnou léčbu. Několik měsíců před tím ona i celá rodina odmítala jako příčinu jejího nestandardního chování možnou nemoc. Nyní má zajištěnou pravidelnou péči lékařů a rodinu se podařilo stabilizovat v nové a závažné situaci. Jindy se zase v naší péči ocitla babička, která pečovala o tři vnoučata, a ukázalo se, že nikdy nebyli u zubaře. Zajistili jsme proto pro náctiletá vnoučata i jejich babičku pravidelné kontroly u zubařky.

Máte klienty více ve městech nebo na venkově?

Obojí. Klienti žijící na venkově často obývají nějakou zcela vyloučenou lokalitu a nemají mnoho možností dojíždět do větších obcí, kde jsou školy, lékaři, úřady a podobně. Ale platí třeba nižší nájem než lidé ve městě, kde v posledních letech stouply ceny nájemního bydlení a naši klienti mají opravdu problém jej zaplatit.

Pomáháte rodinám vyřídit žádosti o příspěvky na bydlení?

Často jim pomáháme nejdříve při jednáních s pronajímateli bytů, protože klienti jsou mnohdy nuceni bydlet bez smlouvy a nemohou tedy žádat o příspěvek na bydlení. Potom je samozřejmě podporujeme při vyřizování žádostí na úřadu práce.

Může pomoci třeba širší rodina?

Často nemají naši klienti s širší rodinou dobré vztahy, proto se někdy snažíme pomoct jim vztahy urovnat či znovu navázat. Je to důležité obzvláště u matek samoživitelek s více dětmi. Matky, které se samy starají o děti, protože jejich partneři jsou například ve výkonu trestu, nebo někam zmizí a neplatí řádně výživné, bývají často našimi klientkami. Podpořili jsme například rodinu se třemi dětmi, kde bylo již podáno trestní oznámení na neplnění školní docházky. Zjistili jsme pravou příčinu, proč maminka děti neposílá do škol – děti neměly základní oblečení ani boty. Díky dárcům se nám povedlo vše velmi rychle zajistit a děti nyní řádně docházejí do školy a školky.

Pomáháte matkám výživné nějak vymáhat?

Pomáháme jim i se samotným podáváním návrhů na úpravu výchovy a výživy nezletilých, samozřejmě také s návrhy trestních oznámení na neplnění vyživovací povinnosti, pomáháme jim se záležitostmi kolem zapisování otců do rodných listů dětí a podobně. Doprovázíme je na různá jednání, což velmi oceňují. Do jednání většinou nemusíme nijak vstupovat, klienta připravíme předem, ale je pro ně uklidňující, že mají nějakou podporu.

Kolika lidem jste za loňský rok pomohli?

Pomohli jsme 84 rodinám, které jsme přímo u nich doma navštívili 1 150 krát. Z toho bylo 180 dětí a 144 dospělých. Ve všech spolupracujících rodinách rodiče nadále pečují o své děti doma. Pomoc je realizována skrze projekty „Podpora rodin v okrese Nymburk“ a „Podpora rodin v okrese Mladá Boleslav“.