Respondeo nabízí bezplatnou psychoterapii lidem, kterým se nedaří zvládat různé konfliktní situace. Může se jednat o problémy mezi partnery nebo o spory při výchově dětí. Mezi nedávné klienty patří také mladí rodiče, kterým narození dítěte velmi změnilo život, a začaly mezi nimi vznikat konflikty. Rozešli se, ale bylo třeba dále řešit různé situace a komunikovat ohledně výchovy syna, což se bohužel ukázalo jako téměř nemožné. Proto šestadvacetiletá Pavlína vyhledala pomoc u Respondea.

Pavlína a třicetiletý Jiří spolu chodili tři roky, než se jim narodil syn Ondra. Po jeho narození se však jejich vztah proměnil, Pavlína se soustředila na péči o Ondru a Jiří se věnoval hlavně práci, kariéře a zajištění financí pro rodinu. „Začali se od sebe vzdalovat, jakoby prožívali každý jinou realitu dní. Pavlína se cítila velmi osaměle, zůstávala se synem sama v domě, přestala se stýkat se svými přáteli, neměla možnost se věnovat svým koníčkům, což bylo lezení, turistika a cestování,“ líčí psychoterapeutka Dana Vrabcová. Pavlíně podle ní chyběl svět, který znala před příchodem Ondry. I když své dítě zbožňuje, chyběly jí společné zážitky s partnerem. „Zároveň cítila, že jí Jiří vůbec nerozumí a ona se nemá komu svěřit,“ dodává Dana Vrabcová.

I pro Jiřího se ale svět změnil. Chtěl být dobrý táta, hodně pracoval, aby rodinu uživil, ale chyběla mu pozornost Pavlíny, toužil po větší blízkosti a intenzivnějším prožívání intimity. „Po příchodu z práce domů byl unavený, chtěl si odpočinout, byl zklamaný, když od Pavlíny slyšel, jak se trápí ona svou opuštěností. Jako by to byla jeho vina. Zlobil se na Pavlínu, že není spokojená a nevidí jeho snažení. Očekával, že o jejich vzájemný vztah bude pečovat především ona,“ popisuje jeho pocity psychoterapeutka. Následovaly hádky, křik, výčitky a Pavlína se nakonec odstěhovala. Poté však začaly spory o syna a soudy a pár se odcizil natolik, že dva mladí lidé nebyli schopni spolu klidně a slušně komunikovat o nejbanálnějších věcech. Proto Pavlína vyhledala terapii.

„Na prvním setkání mluvila o tom, jak ji celý průběh rozchodu vysílil. Během druhého terapeutického setkání nahlas pojmenovala, jaké dopady má vzájemná nedůvěra mezi ní a Jiřím na to, jak oba vnímají svůj vztah, a na atmosféru při předávání Ondry. Chtěla, aby se mohla ona i Jiří soustředit na to, co potřebuje syn,“ říká Dana Vrabcová. Domluvila se s ní, že na třetí setkání přizvou i Jiřího a společně proberou, jak a co by mohli změnit, aby pro oba rodiče byla komunikace snazší.

„Na začátku třetího setkání byli oba rodiče nervózní a bylo pro ně náročné poslouchat, když mluvil ten druhý. Postupně se však uklidili a oba si uvědomili, že je pro ně důležitý zájem o syna a snaha se domluvit. Oběma záleží na tom, aby bylo jejich dítě spokojené, mělo vše, co potřebuje, a bylo zdravé. Během terapie se ukázalo, že oba rodiče potřebují vědět, že ten druhý si váží a cení snahy, kterou oba do péče o Ondru vkládají. Oběma to chybí. Když si dají najevo, že vnímají snahu a vstřícnost druhého, uklidní je to a lépe se jim domlouvá,“ líčí terapeutka. Během čtvrté terapie si rodiče popsali svoje představy, jak by se o péči o syna podělili.

„Dnes se jim daří si v klidu a bez hádek Ondru předávat, sice nejsou úplně uvolnění, ale postupně si vycházejí vstříc a jejich zranění z minulosti oslabují a tolik neovlivňují jejich chování,“ uzavírá Dana Vrabcová.

Psychoterapie v rámci projektu „Jak na konflikty ve vztazích“, který financuje Ministerstvo vnitra, probíhají v Mělníku, Kolíně, Nymburce, Mnichově Hradišti a Mladé Boleslavi. Kontakt pro objednání 725 554 828.