Naše organizace také pomáhá rodinám, které se potýkají s nejrůznějšími problémy, hrozí například i odebrání dětí. V těchto případech to není pouze sociální pracovník, který se na pomoci podílí. Svoji roli zde mnohdy sehraje i psychoterapeut. Zeptali jsme se naší psychoterapeutky Mgr. Jany Brůnové, která s rodinami pracuje.

Jakou roli může hrát psychoterapeut v rodině, kde například hrozí odebrání dětí?

Psychoterapeut je tu pro klienta a jeho potřeby. Pečlivě  naslouchá, snaží se porozumět a nabídnout nové úhly pohledu na situaci klienta nebo celé rodiny a  následně hledat  různé možnosti řešení.

V rodinách, které se potýkají s řadou problémů (hmotná nouze, výchovné problémy, ztráta zaměstnání, strach ze ztráty bydlení, složité vztahy, dluhy…) je často psychoterapeut prvním člověkem, který klienta nijak nesoudí a nenabízí mu „zaručené rady“ na jeho život. Díky tomu se otevírá prostor, ve kterém mohou společně hledat a nalézat to pravé řešení šité na míru potřebám klienta a rodiny.

V čem můžete konkrétně takové rodině pomoci?

Například v rodině, kde hrozí odebrání dětí, může psychoterapie pomoci rodiči rozvinout jeho kompetence a posílit sebevědomí. Díky prostoru, který se v rámci terapie otevírá, se může podařit s klienty nalézt, co je třeba změnit, tak aby rodina mohla lépe plnit svou roli a mohly v ní děti zůstat. Může také pomoci rodině komunikovat mezi sebou, vyjasnit a nastavit vztahy  a umožnit tak lepší fungování rodiny.

Když je tu možnost využít při pomoci rodině v nesnázích využít psychoterapeuta, z jakého důvodu rodina nejčastěji odmítne?

Stává se, že klient nechce nabídku psychoterapeutických služeb využít, protože se obává, že nebude přijat takový jaký je, případně, že informace o něm získané budou dále šířeny spolupracujícím institucím např. OSPOD.

Rodiče často nedůvěřují sociálním pracovníkům a institucím, obávají se změn a nevěří, že by jich byli schopni. Tyto obavy jsou pochopitelné, nicméně opak je pravdou. Psychoterapeut nesděluje informace získané v průběhu spolupráce dalším osobám. Přijímá klienta takového jaký je,respektuje jeho soukromí, jeho  rozhodnutí a osobní tempo změny. A nakonec při hodnocení spolupráce klienti oceňují, že „byli bráni takoví, jací jsou“.

V čem je pak nejvíce nápomocný sociálnímu pracovníkovi?

Psychoterapeut v rámci programu Pomoci rodinám funguje také jako konzultant pro sociální pracovníky. Ti s ním mohou probírat jednotlivé případy a společně hledají další možnosti, co v rámci spolupráce rodinám nabídnout.