Lidé se na Respondeo obracejí s nejrůznějšími problémy – kromě rodinných a majetkových záležitostí, které patří mezi nejčastější, se setkáváme s i dotazy, jako je ten maminky z Nymburska.

Dobrý den,

Chci vás poprosit o odpověď na můj dotaz. Mám dvě dcery – ta školního věku onemocněla neštovicemi, mladší, která chodí do školky, byla zdravá. Proto mě překvapilo, když mně paní ředitelka ze školky doporučila, abych preventivně nechala zdravou dceru doma. Vzhledem k tomu, že inkubační doba neštovic je 3 týdny, musela by na takto dlouhou dobu opustit školku. Má mateřská škola právo toto po nás požadovat?

Na dotaz odpovídá právnička naší organizace Mgr. Alisa Nechanská:

Ano, lze to, ale pouze v odůvodněných případech. Podle § 29 odst. 2 školského zákona má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání. Podmínky zajištění upraví školní řád (§ 30 odst. 1 písm. c)). Taktéž se upraví i podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Legislativa tedy umožňuje a dokonce jim to i ukládá, aby školky upravily podmínky provozu i s ohledem na předcházení šíření infekčních onemocnění. V odůvodněných případech, kdy je ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví ostatních dětí je tedy opatření ve formě odmítnutí dítěte přiměřené. Je možné neumožnit přítomnost dětí ve školce, ale pouze pokud je ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví ostatních dětí.

Ještě je nutné dodat, že se nejedná o trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 trestního zákoníku, jelikož neštovice nejsou na seznamu nakažlivých lidských nemocí specifikovaných v příloze 1 nařízení vlády č. 453/2009 Sb.

Zdroj odpovědi je také čerpán z webových stránek MŠMT