Společnost Parker-Hannifin s.r.o. sídlící v Sadské podporuje už čtvrtým rokem organizaci Respondeo, která pomáhá lidem v těžkých životních situacích. Letos firma věnovala 1000 dolarů na pomoc rodinám. Tím ale spolupráce nekončí.

Respondeo s firmou dlouhodobě úzce spolupracuje, sociální pracovníci Respondea poskytují zaměstnancům Parkeru, kteří se ocitnou v náročné rodinné či finanční situaci, občanské poradenství. „Nejčastěji řešíme různé majetkoprávní vztahy, finanční problémy, bydlení, rodinné právo, ale i spotřebitelské dotazy,“ říká vedoucí občanské poradny Respondeo Hedvika Stuchlíková.

Kontakty na občanskou poradnu získávají zaměstnanci skrze personální oddělení, jehož pracovníkům nejsou jejich problémy lhostejné. „Některé z osobních problémů, se kterými naši zaměstnanci přicházejí, umíme někdy i po poradě s příslušnými institucemi vyřešit po své linii, nicméně jsme velmi rádi za možnost spolupráce s odborníky z Respondea – chceme, aby naši zaměstnanci dostali podporu nejen v pracovním životě, ale právě i v tom soukromém, nelze je totiž striktně oddělovat a vzájemně se ovlivňují“, zmiňuje HR managerka společnosti Parker-Hannifin s.r.o. v Sadské Lenka Herdová.

Pro Respondeo je právě takový postup ideálním příkladem spolupráce soukromé firmy a neziskového sektoru. „V regionu takto spolupracujeme s několika firmami. Je fajn vědět, že zaměstnavatelé si všímají problémů svých pracovníků a zajímají se jejich osudy,“ říká ředitelka Respondea Alena Líbalová a dodává: „A samozřejmě si velmi ceníme finanční podpory firmy Parker-Hannifin s.r.o. Rodiny, kterým pomáháme, ji opravdu potřebují. Děkujeme.“