S růstem cen, energií, ale také nájemního bydlení, přibylo lidí, kteří mají problém vyjít se svým měsíčním příjmem. Řadě z nich může pomoci státní příspěvek na bydlení, na který od nového roku dosáhnou domácnosti s vyššími příjmy než dřív. Nejčastěji s dotazy ohledně poplatků spojených s bydlením přicházejí do Občanské poradny Respondeo v poslední době senioři.

Nárok na příspěvek na bydlení má každý, (zjednodušeně  řečeno) jehož náklady na bydlení jsou vyšší než 30 procent (v Praze 35 procent) čistých příjmů. Do nákladů patří nájem, elektřina, plyn, vodné a stočné a další služby. „Navíc teď díky zjednodušené žádosti mohou lidé získat příspěvek mnohem rychleji. Nově stačí pouze jedna žádost a náklady na bydlení a příjmy rodiny se teď prokazují pouze jednou za půl roku. A zažádat se dá až tři měsíce zpětně,“ říká Václava Zajíčková, poradkyně Občanské poradny.

Do nákladů na bydlení se nezapočítává pouze nájem, ale i energie a služby spojené s bydlením. O příspěvek tedy mohou zažádat i ti, kteří mají vlastní dům či byt nebo trvale žijí na své chatě či chalupě. V dané nemovitosti ani nemusí mít trvalé bydliště, důležité je, že tam zkrátka bydlí.

„Na příspěvek na bydlení dosáhnou oproti předchozí úpravě také lidé, kteří bydlí v bytě na základě věcného břemene – stále však je třeba doložit právní důvod užívání, tedy pokud senior daruje byt potomkovi a ústně se domluví na užívání bytu, nemůže o příspěvek na bydlení požádat. Kromě toho je v mnohem zranitelnější pozici, než kdyby měl sjednáno věcné břemeno bydlení,“ doplňuje Hedvika Stuchlíková, vedoucí Občanské poradny, a podotýká, že v poslední době se většina dotazů v občanské poradně týká problematiky zvyšování nákladů na bydlení a přicházejí s nimi především senioři. „Klienti v některých případech nejsou schopni zaplatit za bydlení kvůli vysokým cenám energií a také kvůli poklesu příjmu, například po smrti manžela či manželky. Narážejí také na snahu některých pronajímatelů razantně zvýšit nájem, případně se stávajících nájemníků zbavit a pronajmout byt za vyšší cenu.“

K žádosti o příspěvek na bydlení je třeba doložit:

  • POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMŮ  – například platový výměr či výplatní páska
  • POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA SLUŽBY – doklad potvrzující výši nákladů na služby, jako je třeba vodné, stočné, odvoz odpadu a podobně
  • POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE – doklad potvrzující výši nákladů na elektřinu či plyn za předchozí měsíce
  • VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB A ENERGIÍ – pokud jste v daném měsíci obdrželi přeplatek či nedoplatek
  • NÁJEMNÍ SMLOUVA – pokud bydlíte v nájmu
  • POTVRZENÍ O STUDIU – v případě, že je vaše dítě student starší 15 let
  • PROHLÁŠENÍ DALŠÍCH OSOB – pokud s vámi bydlí další osoba starší 18 let, budete od ní potřebovat podepsat prohlášení, že u vás skutečně bydlí

Služby Občanské poradny Respondeo jsou bezplatné díky finanční podpoře Středočeského kraje, Dobrovolného svazku obcí Pečecký region a měst Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čelákovice, Městec Králové, Nymburk a Poděbrady.