Během letošního roku přibyly nové a pro řadu lidí citlivé problémy: plnohodnotný život rodin narušuje růst cen energií. Ministerstvo práce a sociálních věcí sestavilo obsáhlý seznam kroků, díky nimž mohou domácnosti ušetřit tisíce korun. Těm nejohroženějším nabízí příspěvky na bydlení, doplatky na bydlení a v nejtíživějších situacích mimořádnou okamžitou pomoc. Více na zkrotimeenergie.cz. Kdo si neví rady se svou situací, může využít služeb Občanské poradny Respondeo.

V domácnostech, kde náklady na bydlení přesáhnou 30 procent z příjmů, mohou zažádat o příspěvek na bydlení, a to až tři měsíce zpětně buď online, nebo na úřadu práce – žádost je třeba doložit potvrzením o výši příjmů, nákladů na energie a služby, vyúčtováním služeb a energií a případně nájemní smlouvou, pokud žadatel nebydlí ve vlastním domě či bytě. „O příspěvek mohou žádat i lidé, kteří bydlí v bytě na základě věcného břemene nebo bydlí na chatě, a dosáhnou na něj i lidé s vyššími příjmy než dříve,“ doplňuje Hedvika Stuchlíková, vedoucí Občanské poradny Respondeo. Zažádat může rodina, ale i samoživitel či senior.

Pokud příspěvek na bydlení nestačí na pokrytí nákladů, je možné zažádat o doplatek na bydlení. V případě opravdu velké nouze stát nabízí mimořádnou okamžitou pomoc, aby nikdo nezůstal bez prostředků.

Samozřejmě se také dá aktivně jednat s dodavatelem energií o změně tarifu či záloh. „Je třeba si pečlivě zkontrolovat podmínky smlouvy a případně se nebát změnit dodavatele. Při pochybnostech mohou klienti reklamovat vyúčtování. Při platební neschopnosti mohou zkusit vyjednat splátky či odklad splatnosti,“ radí vedoucí Občanské poradny. „Ráda bych všem vzkázala, aby se nezdráhali a skutečně si o pomoc řekli. Nejsou sami, rodin i jednotlivců, kteří potřebují podporu, přibylo,“ dodává.

Nicméně mezi první kroky, které může učinit každá domácnost, patří omezení spotřeby elektrické energie. Tisíce ročně se dají ušetřit díky zhasínání, zapínání pračky či myčky až při úplném naplnění, sprchování místo plné vany, pravidelnému rozmrazování lednice a mrazáku nebo díky snížení teploty při vytápění – obzvlášť v noci nebo když nikdo není doma. Řadu dalších užitečných tipů zájemci naleznou na webu zkrotimeenergie.cz.

Po předchozím objednání na telefonním čísle 731 588 632 nebo mailu poradna@respondeo.cz je možné sejít se s pracovníkem Občanské poradny Respondeo na pobočce v Nymburce, Poděbradech, Městci Králové, Pečkách, Čelákovicích, Brandýse nad Labem a Mnichově Hradišti.