V září začíná další mimořádná oddlužovací akce Milostivé léto II. Lidé, kteří uvízli v dluhových pastech, budou mít možnost splatit pouze jistinu, tedy původní dluh, a jednorázový poplatek exekutorovi. Veškeré úroky, poplatky advokátům či penále, které mnohdy mnohonásobně převyšují výši původního dluhu, jim budou odpuštěny. Příležitost vyřešit svízelnou situaci budou mít po dobu tří měsíců, od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

„Už při minulém milostivém létu jsme, nejspíš i vlivem masivní propagace v médiích, zaznamenali řadu dotazů. Několika klientům jsme i pomohli s využitím milostivého léta, konkrétně s žádostí exekutorovi o vyčíslení dluhu a vysvětlením dalšího postupu,“ říká Hedvika Stuchlíková, vedoucí Občanské poradny Respondeo. Celkově po celém Česku minulé Milostivé léto pomohlo desetitisícům lidí často ve zdánlivě bezvýchodné situaci. Vyřešili své nesplacené závazky a mohli začít lepší život – mít vlastní bankovní účet, možnost platit kartou, stabilněji bydlet, i se třeba rekvalifikovat a získat lépe placenou práci.

Podmínkou využití Milostivého léta II je zahájení soudně vymáhané exekuce před 28. říjnem 2021. Ta musí být vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, městské dopravní podniky a další obecní, krajské či státní organizace. „Dluhy u těchto subjektů narostly často kvůli úrokům, penále a dalšímu příslušenství do nesplatitelných výšin. Tisíce lidí by je bez Milostivého léta už neměli šanci splatit možná do konce života. Příkladem může být dluh na nájemném za městský byt, který se z tisícikorun vyšplhal na stovky tisíc, v jiném případě i milionů korun,“ uvádí Daniel Hůle, expert na dluhovou problematiku z Člověka v tísni. K Milostivému létu II se připojily i některé bankovní společnosti.

Dle dostupných dat Exekutorské komory bylo v České republice ke konci minulého roku 698 tisíc lidí v exekuci a celkový počet exekučních řízení činil 4,426 milionu. Na jednoho dlužníka tak v průměru připadalo zhruba šest exekucí. Konkrétně ve Středočeském kraji bylo v exekuci více než 69 tisíc lidí s celkově 418 tisíci exekucemi.

Co je potřeba udělat

Od 1. září 2022 do 15. listopadu 2022 je třeba doručit exekutorovi doporučený dopis, ve kterém ho dlužník informuje, že využívá Milostivé léto. V dopise požádá o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který má zaslat peníze. Vzor dopisu najde na stránkách milostiveleto.cz. Od 1. září do 30. listopadu 2022 je třeba zaplatit na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 1 815 korun.

Kdy nelze Milostivé léto využít

Milostivé léto II nelze využít na exekuce pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů), pokud se soukromoprávní věřitel k Milostivému létu dobrovolně nepřipojil. Akce se netýká dlužníků, jejichž dluh ještě není v exekuci, nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. říjnu 2021. „Už loni měla řada klientů o využití milostivého léta zájem, ale nemohli splnit jeho podmínky – buď měli dluhy u komerčních subjektů, neměli nařízenou exekuci, případně si nemohli dovolit zaplatit ve stanoveném termínu jistinu,“ dodává Hedvika Stuchlíková.