Jedním z problémů, které velmi často řeší Občanská poradna Respondeo, bývají sousedské spory. Jejich podstata bývá různá, často se jedná o zdánlivě malicherné záležitosti, které se ale stupňují a mohou vyústit v dlouhodobý konflikt, slovní agresi a v krajním případě i napadení.

„V praxi poradny jsme řešili kokrhajícího sousedova kohouta či agresivní včely, štěkajícího psa, stovky bezprizorních slepic, stromy vysazené příliš blízko plotu nebo břečťan pnoucí se po zdi proti vůli majitele,“ vyjmenovává vedoucí občanské poradny Hedvika Stuchlíková a dodává: „Myslím si, že podstata těchto sporů je spíš mezilidská. Jedná se často o neschopnost či nedostatek vůle najít společné řešení.“ Nicméně sousedé zkrátka žijí vedle sebe, a pokud spolu nevycházejí, může to oběma stranám výrazně znepříjemnit život. „Klienti si často stěžují, že už nemají ani chuť chodit na vlastní zahradu, aby se nepotkali se sousedem, protože například pravidelně čelí slovním atakům či různým naschválům,“ vysvětluje Hedvika Stuchlíková.

Řešení nebývá snadné ani rychlé. První doporučení zní: zkuste se domluvit, zůstat v klidu a být věcný. V opačném případě hrozí, že spor u vznětlivějších osob vyústí i v sousedskou rvačku. Další na řadě je písemná výzva sousedovi, aby něco udělal nebo se naopak nějakého jednání zdržel. „V některých případech doporučujeme podat podnět na městský či obecní úřad. Podle toho, o co se v konkrétním případě jedná, volíme různé odbory – například odbor životního prostředí u stromů či stavební odbor u nepovolené stavby,“ říká vedoucí poradny. Další variantou je přestupkové řízení, pokud je však konflikt opravdu vyhrocený, je nutné zavolat policii.

Nejkrajnějším řešením je žaloba k soudu. Vlastník nemovitosti by neměl své okolí obtěžovat imisemi, což může být prach, kouř, hluk či voda. Stejně tak zákon upravuje konkrétní pravidla pro odstraňování větví, výsadbu stromů, údržbu plotu a podobně.

„Ať už se týká spor čehokoli, lidé se mohou obrátit na naši občanskou poradnu, kde zkusíme společně najít řešení,“ uzavírá Hedvika Stuchlíková.