Organizaci Respondeo se podařilo získat Značku spolehlivosti od Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.  Stala se tak 31. „prověřenou veřejně prospěšnou organizací“, což představuje záruku, že jako veřejně prospěšná organizace naplňuje své poslání a řádně hospodaří se svěřenými prostředky. Respondeo se tak stalo nejen pro své dárce, ale i média, zájemce o zaměstnání či dobrovolníky důvěryhodným partnerem.

„Cíl získat Značku spolehlivosti jsme si vytkli v rámci strategického plánu organizace pro roky 2021 až 2023 a postupně jsme konali kroky k jeho dosažení. Mezi ně patří především finanční audity hospodaření organizace, transparentní výroční zpráva a systematické navyšování výnosů organizace pocházejících ze soukromých zdrojů,“ vysvětluje ředitelka Alena Líbalová. Vše bylo možné realizovat především díky podpoře Nadačního fondu ŠKODA AUTO a Nadace ČEZ.