Je úvěr zajištěn nějakým majetkem?

Úvěry na větší částky bývají zajištěny majetkem, obvykle se jedná o nemovitost (hlavně v případě hypoték) nebo o hodnotnější majetek (např. auto). V případě nesplácení vždy hrozí, že věřitel tento majetek bude chtít prodat, a to i v případě, že úvěr je zajištěn majetkem třetí osoby (např. rodičů).

Z praxe: opakovaně jsme řešili příběhy rodičů, kteří zastavili svou nemovitost pro hypotéku svého syna či dcery, následně se dostal do platební neschopnosti a zoufalí klienti přišli ve chvíli, kdy jim chtěl věřitel prodat dům.

Co komu podepisuji?

Někdy za námi přijde příbuzný, kamarád či známý a žádá, abychom mu dělali spoludlužníka či ručitele, protože mu samotnému banka nepůjčí. Rozmysleme si důkladně tento krok a nedejme na přesvědčování, že je to jen formální a nic se nemůže stát. Spoludlužník či ručitel vždy odpovídá za závazek podle smluvních podmínek! Pak se může po dlužníkovi zaplacených peněz domáhat, ale až zpětně a mezitím mu hrozí, že se sám dostane do platební neschopnosti, která může vyústit až do exekuce.

Z praxe: ručitelství řešíme obvykle s klienty, které k tomu přemluvil kamarád nebo příbuzný s tím, že mu banka samotnému půjčku nedá, takže potřebuje ručitele/spoludlužníka, ale že je to jen formální a ručitel se nemusí bát. Pokud ale přestane dlužník platit, obrátí se věřitel na překvapeného dlužníka.

Uvádím pravdu?

Ze zkušeností úvěrových společností vyplývá, že řada dlužníků uvádí v žádosti o úvěr nepravdivé údaje, případně část údajů zamlčuje. Pozor, v takových případech se může jednat i o trestný čin, za který hrozí trestní stíhání!

Z praxe: člověk se někdy ocitne v nouzi a má pocit, že půjčka je jeho jediné východisko, ale má obavu, že mu půjčka nebude schválena. V této situaci je tak lákavé zamlčet např. další své závazky.

Znám své povinnosti?

Nejen úvěrové, ale i pojistné a další smlouvy obsahují řadu povinností, které při nesplnění mohou vést k uložení pokuty, byť to může být třeba jen neoznámení změny bydliště. Některé smlouvy jsou bohužel sestavené tak, že porozumět jejich textu je velmi obtížné.

Z praxe:  smlouvy, a to nejen úvěrové, s nimiž se setkávají pracovníci poradny, jsou často několikastránkové s hustě popsanými stránkami, jednotlivá ustanovení na sebe odkazují, obsahují řadu právních termínů a odkazů na další dokumenty, takže pro čtenáře je velmi obtížné se v nich zorientovat.

připravila Mgr. Hedvika Stuchlíková