Jak pomáháme

Občanské poradenství
a poradenství obětem trestné činnosti

Pomoc rodinám s dětmi

Pomoc obětem a svědkům domácího násilí