Domácí násilí je jednou z nejhorších forem útisku, protože se před ním lze jen těžko bránit. Odehrává se za zdmi domovů, beze svědků. Intervenční centrum organizace Respondeo pomáhá lidem ohroženým domácím násilím i svědkům domácího násilí a nabízí několik nových služeb.

Od letošního roku Intervenční centrum pracuje s dětmi od 6 let. Dříve věkovou hranici tvořilo 16 let. „Aktuálně dětem poskytujeme edukaci v rámci domácího násilí, provádíme je situací, která nastala v rodině, a seznamujeme je s dalšími kroky a možnostmi řešení. S dětmi mladšími 10 let pracujeme přes matku či rodinného příslušníka a OSPOD,“ popisuje vedoucí Intervenčního centra Respodeo Denisa Sachomská. Součástí péče je bezplatná individuální psychoterapie, kterou děti hojně využívají.

Další novou službou je chatové poradenství pro ty, kdo se nechtějí svěřit se svým problémem po telefonu, mailem nebo osobně. Jeden z pracovníků Intervenčního centra je k dispozici on-line každé úterý od 13 do 15 hodin a ve čtvrtek od 9 do 11 hodin. Zájemce o komunikaci se nemusí nikde nijak registrovat, stačí se během provozní doby zkrátka do chatu přihlásit. „Chatové okno zájemci naleznou na našem webu respondeo.cz v pravém dolním rohu. Oranžová ikona se vždy objevuje na jakékoli stránce našeho webu,“ vysvětluje Denisa Sachomská. Respondeo provozuje chat na své vlastní doméně, což zajišťuje zabezpečený přenos dat mezi případným klientem a pracovníkem organizace.

Poskytování chatového poradenství a odborné vzdělání sociálních pracovnic v práci s dětmi ohroženými domácím násilím podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.