Další příběh z Respondea přináší vyprávění sedmdesátileté Magdy, který popisuje, že i dobrý skutek, může přinést potíže. „Známá, s níž jsem se náhodně seznámila, se mi svěřila, že má velké finanční potíže díky svému manželovi, který si bez jejího vědomí vzal několik půjček. Její příběh na mě natolik zapůsobil, že jsem se rozhodla jí pomoci.

 

Dobré kamarádky?

Paní Magda žila dlouhou dobu sama. S manželem se rozvedli a s dětmi se vídala jen občas, protože se svými rodinami bydlely daleko. Paní Magda se někdy cítila osaměle, a proto uvítala jakýkoli kontakt. Ráda chodila do divadla a na výstavy, kde potkala paní Martu, s níž si velice rozuměla.

Po nějaké době se Marta svěřila, že má velké finanční potíže, protože se její manžel zadlužil bez jejího vědomí u různých bankovních i nebankovních společností, a nyní hrozí, že jim exekutoři prodají byt. Paní Magdě bylo přítelkyně velice líto, a protože měla našetřeny finanční prostředky, nabídla se, že jí v takto tíživé situaci pomůže. Marta nabízenou pomoc uvítala a přislíbila, že zapůjčenou částku bude splácet.

Vzala peníze a zmizela

Poté, co paní Marta převzala přislíbenou částku, se ale přestala s paní Magdou stýkat. Na telefonáty nereagovala, na adrese, kterou uvedla jako své bydliště, nikdo paní Martu neznal.

Paní Magda se dostavila do Centra pro pomoc obětem trestných činů v situaci, kdy hrozilo, že děti se dozví o tom, že zapůjčila své úspory téměř neznámému člověku. Paní Magda se za svou situaci velmi styděla a nevěděla, jak postupovat. Pracovnice Centra pro pomoc obětem trestných činů paní Magdě vysvětlila, jak může ve své situaci postupovat a nabídla jí pomoc. Magdě pomohlo to, že jí pracovnice neodsuzuje, naslouchá, a dává naději, že její situaci lze řešit.

Pomoc od odborníků

Paní Magdě bylo poskytnuto právní poradenství v souvislosti s její situací. Paní Magda byla podpořena v tom, aby věc oznámila na PČR. Pracovnice Centra pro pomoc obětem dále vysvětlila, jak lze podat trestní oznámení, jaká jsou její práva v rámci trestního řízení i jak může nárokovat náhradu škody, která jí vznikla. Paní Magda se, na základě získaných informací, rozhodla věc oznámit na PČR, která věc šetří jako podvod. Obětí trestného činu se může stát každý z nás. V souvislosti s ním se pak může objevit řada otázek, na něž Vám mohou pomoci odpovědět pracovníci Centra pro pomoc obětem, které poskytuje své služby zcela zdarma a s respektem k individuálním potřebám svých klientů.