Jiřina se dostala do milionových dluhů, jelikož neplatila dlouhodobě nájem. Sama však nebyla nastalou situaci schopna řešit. Na občanskou poradnu se tak s žádostí o pomoc obrátil její otec Ota, který nejdříve nevěřil, že je vůbec šance situaci vyřešit.

„Dcera dluží několik let za nájem městského bytu. Ta částka se s úroky a odměnami pro exekutora vyšplhala zhruba na 2 miliony korun. V současné době je dcera vedena na úřadě práce, ale bez nároku na hmotné zabezpečení. Její manžel pobírá invalidní důchod ve výši 7 400 Kč. Vůbec nevím, co mám dělat,“ řekl sociální pracovnici zoufalý otec paní Jiřiny Ota. Sociální pracovnice se od Oty také dozvěděla, že se jeho dcera v prvním manželství stala obětí domácího násilí. A v té době také vznikly dluhy na nájemném. A jelikož dcera v době svého prvního manželství s otcem nekomunikovala, nevěděl, jaké má problémy.

Psychické problémy

Ale o neplacení nájemného nevěděla nejdřív ani Jiřina. Domnívala se, že nájemné hradí její první muž. Když přišly první upomínky, nereagovala na ně, nesnažila se celou věc řešit. Nyní byl její otec z obrovských dluhů své dcery zdrcen. O to víc, když dcera dostala výzvu od exekutora, aby celou dlužnou částku uhradila do jednoho měsíce. To bylo ale nemožné. Pro Otu byla situace o to težší, když věděl, že dcera není schopna nic řešit. Od doby týrání prvním manželem měla psychické problémy, trpěla depresemi.

 Je nutné jednat

Sociální pracovnice doporučila Otovi podat návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost. Dále mu doporučila, aby si společně s dcerou sjednali schůzku s pracovníkem, který má na magistrátě na starosti bytovou problematiku. Otovi se začalo pomalu ulevovat. Vše vypadalo, že je na dobré cestě. S pracovníkem magistrátu se sešel a sepsal s ním žádost o pozastavení exekuce pro nemajetnost. Ten mu také doporučil, aby dcera uhradila dlužnou částku za nájemné a pak požádala o prominutí úroků z prodlení a smluvních pokut. „Po zaplacení dlužné částky bude svolána příslušná komise, která vyhodnotí, za jaké situace dluh vznikl. Pokud vaše dcera doloží důkazy, že se stala obětí domácího fyzického i psychického násilí, budou jí odpuštěny úroky z prodlení v plné výši,“ vysvětlil pracovník úřadu a Ota uvěřil, že problémy její dcery mají své řešení. Pokud by město žádosti vyhovělo, podstatně se poníží částka vymáhána exekutorem a sníží se i odměna exekutora

Na začátku si Ota myslel, že je situace jeho dcery neřešitelná, teď je překvapen a potěšen vysvětlením několika nabídnutých řešení, jak je možné dluhovou problematiku vyřešit.