Jsme největší organizace svého druhu ve Středočeském kraji. Působíme na území šesti okresů a během sedmnáctileté historie jsme pomohli více než sedmnácti tisícům klientů.

Respondeo z. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje služby lidem a rodinám, kteří se ocitli v složité životní situaci a neví, jak z ní ven. Jejími základními principy jsou bezplatnost (veškeré služby jsou pro klienty bezplatné), nestrannost, nezávislost a důvěrnost, vedle toho také individuální přístup a respekt. Provozuje Občanskou poradnu Respondeo, dále Intervenční centrum Respondeo pro oběti domácího násilí a program Pomoc rodinám s dětmi pro ohrožené rodiny s dětmi. Respondeo je členem Asociace občanských poraden, Asociace pracovníků intervenčních center a registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a služeb pro oběti trestných činů dle platné legislativy. Působí ve východní a severovýchodní části Středočeského kraje, na území 6 okresů – Mělník, Mladá Boleslav, Praha východ, Nymburk, Kolín a Kutná Hora. Má pobočky v 7 městech Středočeského kraje a každý rok pomůže cca 1 500 lidem v tíživé životní situaci.

“Tímto bych chtěla poděkovat pracovníkům Respondea za podporu a pomoc při návratu mého syna z dětského domova zpět ke mně domů.”

Milena, 44 let, Poděbradsko

„Děláte to dobře, je dobře, že tu něco takového je“ a „S instrukcemi od vás se mi povedlo získat svoje peníze zpátky, dobře jste mi poradili“.

Hanka, 52 let, Nymbursko

Spolupracujeme s: městskými úřady na území výše uvedených 6 okresů (vedení měst, sociální odbory, orgány sociálně-právní ochrany dětí, komunitní plánování), orgány Policie ČR, městskými policiemi, středisky Probační a mediační služby ČR, soudy a státními zastupitelstvími na území 6 okresů Nymburk, Kolín, Mladá Boleslav, Mělník, Kutná Hora, Praha venkov východ, Praha venkov jih, zdravotnickými zařízeními (Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, dislokované pracoviště Sadská, Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, nemocnice na území okresů Nymburk, Kolín, Mladá Boleslav, Mělník, Kutná Hora, Praha východ), nestátními neziskovými a příspěvkovými organizacemi (Centrum zdravotních a sociálních služeb Poděbrady, Farní charita Nymburk, Fokus, Laxus, Prostor pro, Vzdělávací centrum Pečecka, Povídej, Modré dveře aj.), Kluby seniorů, školami a místními akčními skupinami (MAS Podlipansko, MAS Střední Polabí).

Komu pomáháme

Občanské poradenství

Rodiny s dětmi

Domácí násilí a trestné činy