Spustili jsme chat Linky pro oběti a svědky domácího násilí. Tato služba je poskytována v rámci sociální služby intervenční centrum.

Pokud je vám chatování bližší nežli telefonování, můžete být s námi v kontaktu prostřednictvím chatu.
Pracovník Linky je k dispozici každé úterý od 13 do 15 hodin a čtvrtek od 9 do 11 hodin.

Chat umožňuje on-line kontakt s pracovníkem intervenčního centra. Po chatu nabízíme obdobné poradenství stejné cílové skupině jako po telefonu nebo e-mailu. Což znamená, že jsme k dispozici pro kohokoli, kdo se cítí být ohrožen domácím násilím či je svědkem domácí násilí.

Pro využití chatu se nemusíte nijak registrovat, stačí se během provozní doby chatu přihlásit.
Pro vstup do chatu nemusíte zadávat své skutečné jméno, stačí přezdívka (nick).
Chatové okno najdete na našem webu www.respondeo.cz v pravém dolním rohu (objevuje se na jakékoli stránce našeho webu).

Před zahájením chatu byste se měli seznámit se základními informacemi a pravidly:
• chat provozujeme na naší doméně, což zajišťuje zabezpečený přenos dat mezi vámi a pracovníkem
• chatovat můžeme pouze s jedním klientem (chat jeden na jednoho)
• a priori na chatu klientům vykáme
• maximální délka jedné chatové komunikace je 30 minut
• jeden klient může chatovat s pracovníkem pouze 1x denně
• chatovou konverzaci si můžete uchovat či smazat, dle svého rozhodnutí
• chatová komunikace je archivována, její obsah je dostupný pouze oprávněným zaměstnancům intervenčního centra Respondeo
• maximální počet znaků pro jeden chatový vstup je 1800 včetně mezer (1 normostrana textu)

Pravidla fronty:
• klienti přihlášení před vámi, mají přednost
• pokud nebude náš pracovník ihned reagovat, je to z důvodu obsazenosti chatu klientem, který se přihlásil před vámi
• není nutné se znovu přihlašovat, zůstáváte nadále v pořadí
• náš pracovník se vám bude věnovat, jakmile dojde řada na vaše místo ve frontě

Pravidla pro odmítnutí klienta či ukončení chatu pracovníkem:
• klient chce chatovat o tématu, které nemá žádnou souvislost s jeho aktuální situací, v tom případě je odkázán na jinou službu
• klient je vulgární, verbálně agresivní, používá výhrůžky
• komunikace klienta na chatu je obsahově nesrozumitelná či není v češtině
• klient mlčí (nepíše) nejméně 5 minut
• uplynutí maximální doby chatu (30 minut) nebo vyčerpání frekvence chatu (1x denně)
• klient porušil individuální dohodu o omezení kontaktu s pracovištěm (frekvence či délka chatu)
• vstup na chat je pro nové zájemce uzavřen 20 minut před ukončením provozní doby

Závěrečná doporučení:
• v pracovní dny od 8 do 16 hodin můžete využít ZDARMA telefonickou pomoc na číslech 775 561 881, 775 561 844, 776 561 895 – Intervenční centrum Respondeo
• chcete-li nám cokoli ohledně chatu sdělit, napište nám na mail: obeti@respondeo.cz